Stowarzyszenie

Dnia 27-10-2005 roku dyrektor gimnazjum Lesław Kubiak przeprowadził zebranie organizacyjne. Zebrana grupa wyraziła wolę założenia niezależnego, pozarządowego stowarzyszenia z osobowością prawną, które może pozyskiwać środki z dotacji, darowizn i odpisu od podatków. Zebrani zatwierdzili statut i nadali nazwę:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Razem" w Bieniowie z siedzibą w gimnazjum.
Stowarzyszenie skupia ludzi z Bieniowa, Biedrzychowic, Włostowa i Dąbrowca. Logo stowarzyszenia to kwiatek bratek.
Do zarejestrowania stowarzyszenia upoważniono Urszulę Chomont, Zbigniewa Słominskiego, Henryka Chomonta i Henryka Domaradzkiego.
Dnia 02-12-2005 roku w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Stowarzyszenie "Razem" zostało zarejestrowane i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do zadań statutowych stowarzyszenia należy inicjowanie, wspieranie i rozwijanie wszelkich działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi wsi, a szczególnie kultury, ochrony środowiska, zdrowia, ochrony zabytków oraz popularyzacji historii i teraźniejszości.
Stowarzyszenie zrzesza drużynę harcerską "Wędrowni Przyjaciele Lasu", Klub Młodzieży, Klub Średniego Wieku, Klub Seniora i koła: strzeleckie, pomocy dydaktycznej oraz plastyczne. Zamierza także wydawać gazetę "Bratniak"
Stowarzyszenie "Razem" jest otwarte na współpracę z innymi organizacjami. Przyjmuje w swe szeregi osoby, które chcą pracować nad sobą, być aktywnymi w życiu prywatnym i publicznym.
Razem możemy efektywniej dochodzić do pożądanych celów, zmian i rozwiązywania problemów.

za Komitet Założycielski
Henryk Domaradzki

20 grudnia 2005 r. ukazał się 1 nr gazetki ,,Bratniak"

06 stycznia 2006 r. I Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia i wybory władz.
 Wybrano Zarząd w składzie :
 Przewodniczący - Henryk Domaradzki
 Zastępcy - Zbigniew Słomiński i Henryk Chomont
 Skarbnik - Alicja Polit
 Sekretarz - Gerard Jankiewicz
 Członkowie - Teresa Mastalerz i Danuta Jankiewicz
Powołano również  - Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

18 czerwca 2006 r. Bieniów obchodził 60-lecie osadnictwa. Głównym organizatorem imprezy Stowarzyszenie "Razem".

20 kwietnia 2007 r.  II Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Razem" i wybory nowych władz.
 Nową przewodniczącą została Małgorzata Markowska.

Zastępcy - Barbara Pietrzak i  Zbigniew Słomiński

09 grudnia 2008 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Razem". Nową przewodniczącą została Urszula Chomont.

15 sierpnia 2009 r. Otwarcie Izby Dziedzictwa Kulturowego

21 stycznia 2011 r. Stowarzyszenie otrzymuje status Organizacji Pożytku Publicznego. KRS - 0000246320

08 maja 2011 r. "Wystawa fotografii i dokumentów byłych żołnierzy z Bieniowa" z okazji 65-lecia osadnictwa.

29 maja 2011 r. - Spotkanie z byłymi i obecnymi mieszkańcami Bieniowa.

12 czerwca 2011 r. - Wycieczka rowerowa do przedwojennej fabryki amunicji w Krzystkowicach.

11 listopada 2011 r. Odsłonięcie tablic - " Zasłużeni dla rozwoju Bieniowa".

08 września 2012 r. - Obchody 10-lecia ścieżki przyrodniczej "Doliną Szyszyny"

09 czerwca 2013 r. - Spotkanie z byłymi mieszkańcami Benau.

18 sierpnia 2013 r. - I Rajd Szlakiem Księdza Macieja Sieńki.

15 czerwca 2014 r. - Wizyta gości z Niemiec.

20 lipca 2014 r. - Rajd szlakiem "Legend Bieniowskich".

15 sierpnia 2014 r. - II Rajd Rowerowy Szlakiem ks. Macieja Sieńki.

16 sierpnia 2015 r. - III Rajd Rowerowy Szlakiem ks. Macieja Sieńki.

04 czerwca 2016 r. - 10 - lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Razem".

19 czerwca 2016 r. - Współorganizacja Obchodów 70-lecia Osadnictwa w Parafii Bieniów.

04 września 2016 r. - IV Rajd Rowerowy Szlakiem ks. Macieja.

13 sierpnia 2017 r. - V Rajd Rowerowy Szlakiem ks. Macieja.

19 sierpnia 2018 r. - VII Rajd Rowerowy Szlakiem ks. Macieja Sieńki.

11 sierpnia 2019 r. - Obchody 10-lecia Izby Dziedzictwa Kulturowego w Bieniowie.

18 sierpnia 2019 r. - VIII Rajd Szlakiem ks. Macieja Sieńki.
 

 


Ulotka informacyjna - 60 lecie osadnictwa.

Odsłonięcie tablic zasłużeni dla rozwoju Bieniowa.

 


Strona główna Historia Galeria zdjęć O Bieniowie Ogłoszenia Wydarzenia Napisz do nas