Obchody 70-lecia Osadnictwa w Parafii Bieniów.

19 czerwca 2016 r. obchodziliśmy 70-lecie Osadnictwa w Parafii Bieniów.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 na polance przy „Chatce Henia”, gdzie przybyłych powitała Urszula Chomont, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Razem”. Goście obejrzeli wystawę z okazji 1050-lecia Chrztu Polski,
wigwam na bokach którego znajdują się płaskorzeźby przedstawiające 12 miesięcy 1946 roku a w środku znajdowała się wystawa zdjęć, "Chatkę Henia" oraz najbliższą okolicę. Następnie wszyscy przeszli do Izby Dziedzictwa Kulturowego, gdzie po jej zwiedzeniu mogli odpocząć i się posilić.

O godz. 13.00 odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji mieszkańców z udziałem pocztów sztandarowych Wojska Polskiego i OSP Bieniów. Na zakończenie ks. Proboszcz odczytał list gratulacyjny od Wojewody Lubuskiego z okazji 70-lecia Parafii.

Po Mszy Św., uczestnicy udali się pod pomnik, w asyście orkiestry Żarskiego Domu Kultury, pocztów sztandarowych i kompani honorowej 11 brygady remontowej w Żaganiu pod dowództwem Pani Porucznik, gdzie złożono wieńce i kwiaty. Oficjalną oprawę prowadził kapitan Zbigniew Zalewski, wszystkich przybyłych powitał Wójt Leszek Mrożek a Pan Stanisław Zaleszczak wspomniał o wydarzeniach sprzed 70 lat.
Przy hejnale „Darz Bór” posadzono koło pomnika sadzonkę cisa pospolitego, który wyhodowany został z nasion pobłogosławionych przez Ojca Świętego Benedykta XVI podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników w 2012 r. Nasadzenia dokonali: Nadleśniczy Andrzej Staniszewski, Radny Gminy Żary Marek Kaźmierczak, Sołtys Aneta Winnicka i ks. Proboszcz Andrzej Woch.
Razem z sadzonką przekazany został certyfikaty autentyczności wydany przez Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.
Dodatkową, aczkolwiek nieplanowaną atrakcją, był przejazd przez Bieniów wojsk NATO.

Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzili wystawę przygotowaną w świetlicy wiejskiej przez poszczególne miejscowości i organizacje.

Dalsze uroczystości odbywały się już na kompleksie sportowo- rekreacyjnym, a rozpoczęły się od występu Miejskiej Orkiestry Dętej Żarskiego Domu Kultury w Żarach.
Organizatorzy chcieli uhonorować pierwszych mieszkańców Bieniowa, Biedrzychowic, Włostowa i Dąbrowca, ale chcieli podziękować także tym, którzy aktywnie pracują na rzecz wspólnoty lokalnej.
Osoby najstarsze i szczególnie zasłużone otrzymały podziękowania "...za pielęgnowanie polskiej pamięci i tożsamości w wieloletnim procesie tworzenia nowej społeczności lokalnej Ziemi Lubuskiej..." od Wicemarszałka Województwa Romualda Gawlika, a od Pana Wójta kwiaty, dyplomy i pamiątkowe statuetki "...za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz rozwoju miejscowości...". Wśród tych osób znaleźli się: Witold Senyk, Aniela Kozaczyńska, Franciszka Januszewska, Stanisław Zaleszczak, Stanisław Domaradzki, Henryk Domaradzki, Maria Domaradzka, Zofia Tyczyńska, Piotr Domaradzki, Marianna Kochanowska, Władysław Kochanowski, Jan Michalewicz, Jadwiga Bednarz, Kazimiera Wiśniewska, Kazimiera Kurzawa, Maria Poniedziałek, Maria Kowal, Tadeusz Sawron, Stanisław Bury, Marianna Liberda, Teresa Migacz, Julia Tusińska, Jan Motyl, Maria Ojcowicz, Aniela Tracz.

Ponadto Wójt Gminy Leszek Mrożek wręczył okolicznościowe dyplomy i kwiaty. "Za pracę na rzecz lokalnej społeczności", wyróżnieni zostali: Bakalarz Kazimiera, Chabraszewski Marian, Tychowska Genowefa, Ostrowska Sabina, Groński Marcin, Żurek Mieczysław, Karpińska Stefania, Lubańska Maria, Chabraszewska Stanisława, Mielczarek Kazimierz, Żurek Anna, Janusz Paulina, Pietrus Władysława, Sroka Maria, Ostroga Czesław, Kobel Anastazja, Kobel Helena, Tusiński Marian, Makaryk Kazimierz, Ostrowski Ryszard, Motyl Helena, Jankiewicz Gerard, Winnicki Tadeusz, Paplińska Krystyna, Seidelt Maria, Rozkrut Jolanta, Michalewicz Maria i Andrzej, Kuczyńska Maria, Chomont Urszula, Mastalerz Teresa, Kozubska Zdzisława, Czaińska Jolanta, Czekała Michalina, Kolhman Grzegorz, Iwanko Tadeusz, Zakowicz - Husar Grażyna, Chabraszewski Antoni, Winnicki Bogdan, Adach Anna, Decker Edwin, Stadnik Nela, Bednarz Jan, Szwed Eugeniusz, Sienkiewicz Zdzisława, Maj Józef, Krzywiszyn Edward, Pietrzak Barbara, Cieślak Halina, Rozkrut Genowefa, Ciesielski Jacek, Jankiewicz Danuta, Markowska Małgorzata, ks. Andrzej Woch, ks. Sławomir Marciniak, ks. Andrzej Jędrzejewski, Drozdek Piotr, Drozdek Paweł, Czaińska Katarzyna, Draguła Marian i Mariola, Gembara Grażyna i Dariusz, Walkiewicz Janina, Wiśniewscy Sylwester i Agnieszka.

Dodatkowo Wójt Gminy Żary uhonorował "... za wieloletnią i bezinteresowną pracę na rzecz miejscowości oraz za aktywną działalność na rzecz rozwoju miejscowości...", następujące osoby: Damian Fraszewski, Emil Ślęczka, Stanisław Adach, Teresa Romańczuk, Jacek Kaźmierczak, Marek Kaźmierczak, Michał Senyk, Stanisław Kozaczyński.

W części artystycznej wystąpiły dzieci z Zespołu Szkół w Bieniowie, zespoły śpiewacze: „Bieniowianki”, „Szyszynianki” oraz „Czerwona Jarzębina”. Dodatkowo dzieci z II klasy SP, w teatrze cieni, przedstawiły sztukę „Haftowane Obrusy” z „Legend Bieniowskich”.
Kolejnym punktem uroczystości był Festiwal Piosenki Dziecięcej.
Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną.

Obchody zorganizowane przez sołectwa: Bieniów, Biedrzychowice, Włostów i Dąbrowiec, Koło Gospodyń Wiejskich w Bieniowie, OSP, Gminną Bibliotekę Publiczną, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Razem”, LZS, Radnego Bieniowa oraz ks. Proboszcza i Gminę Żary.

mk

 


 

foto: AK, MW, GK, mk


Strona główna