Panorama w styczniu 2012r.

1329 r. Po raz pierwszy wymienia się osadę Bieniów pod nazwą "Benyn", jako własność Seyfridiusa de Benyn.
1346 r. Pierwsza wzmianka o kościele  w "Benen".
1347 r. Bieniów własnością Urlyka von Packa, który ofiarował proboszczowi żarskiemu Mikołajowi Stewicowi daninę w kurach i jajach.
1350 r. Ulryk von Pack ofiarował szpitalowi 17 groszy dochodu z "Benyn". Wieś liczyła 86 włók (hufen) i była największą w dobrach żarskich.
1420 r. Ulrich von Biberstein nadał lenno w "Benyn"  braciom Richter.
1455 r. Wacław von Biberstein oddaje wieś "Beynen" w lenno Grzegorzowi Otto.
1461 r. 'Behnen" lennem  Balcera Unwurde.
1490 r. Bieniów zastawiony książętom saskim.
1492 r. Otto von Knobelsdorff przejmuje Behne w lenno.
1525 r. Wzmianka o istniejącym młynie w Bieniowie.
1563 r. Budowa wieży kościelnej przez Jerzego Pawła z Żar. (Georg Paulus)
1631 r. Podczas przemarszu wojsk cesarskich przeciwko Szwedom Bieniów i okolice zostają splądrowane, po tym czasie następują lata wielkiego głodu.
1645 r. Bieniów w rękach rodu Promnitzów, jako "Kammergut" - dobra dworskie.
08.07.1675 r. Wojska Fryderyka Wilhelma pod dowództwem  generała Koppe rozlokowane w Bieniowie i okolicy.
1721 r. Uruchomiono browar.
1793 r. Budowa plebani.
1800 r. Bieniów liczy ok. 60 gospodarzy, 12 zagrodników oraz 89 chałupników, liczni tkacze lnu i uprawy owoców.
1815 r. Dolne Łużyce wraz z ziemią żarską włączone do Prus.
09.10.1874 r. W Bieniowie urodził się Gustaw Heinze, twórca organów m. in. w Cieplicach , Sulechowie , Lubsku i Bieniowie. Zmarł 23.01.1949r. w Rudolstadt.
1840 r. Przebudowa pałacu.
1875 -1882 r. Działalność browaru Hermana Fischera (w spisie browarów śląskich).
15.05.1875 r. Otwarcie szlaku kolejowego Żagań - Bieniów - Jasień.
10.11.1895 r. Otwarcie odcinka kolejowego Krzystkowice - Bieniów.
01.09.1896 r. Otwarcie odcinka kolejowego Bieniów - Żary.
01.06.1897 r. Uruchomiono przystanek osobowy Benau Oberdorf (Bieniów Górny).
01.08.1904 r. Otwarto połączenie kolejowe Zielona Góra - Nowogród - Krzystkowice - Bieniów -  Żary.
13.02.1945 r. Krwawe walki o wyzwolenie Bieniowa.
31.03.1946 r. 120 wagonami towarowymi do Bieniowa przyjechali pierwsi osadnicy.
19.12.1946 r. Ukazuje się rozporządzenie ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych, nadające naszej miejscowości nazwę Bieniów.
1946 r. Powstanie Państwowej Nieruchomości Ziemskiej, przekształconej w 1949r. w Państwowe Gospodarstwa Rolne.
1946 r. Otwarto szkołę.
1948 r. Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej i powstanie Ludowych Zespołów Sportowych,
1950 r. Powstanie Koła Gospodyń Wiejskich.
1954 r. Powstanie Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieniowie, która istniała do końca roku 1972 r.
01.07.1955 r. Powołanie Biblioteki Publicznej w Bieniowie.
01.08.1956 r. Otwarcie kina "Radość". Likwidacja kina  w 1979 r.
1965 r. Otwarcie klubokawiarni, następnie zawieszenie działalności ( z powodu remontu szkoły) i ponowna reaktywacja w 1968 r.
Remont Szkoły Podstawowej, dobudowa II piętra.
1969 r. Powstanie w Bieniowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej. W 1970 r. przeniesienie szkoły do Żar.
1973 r. Bieniów wchodzi do gminy wiejskiej Żary.
1979 r. Budowa drogi asfaltowej do Biedrzychowic.
lata 80' Pokrycie blachą dach wieży kościelnej.
06.12.1988 r. Otwarcie dobudówki przy Szkole Podstawowej. (2 oddziały, szatnię i łazienki).
1994 r. Budowa wodociągu.
04.06.1995 r. Wojewódzkie obchody Święta Ludowego.
15.05.1996 r. Uroczyste obchody 50-lecia zasiedlenia Bieniowa - ufundowano tablicę pamiątkową.
15.11.1997 r. Otwarcie nowej remizy.
1997 r. Rozpoczęcie budowy nowej Szkoły Podstawowej.
01.09.1998 r. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego - oficjalne otwarcie nowej szkoły.
01.01.1999 r. Reforma administracyjna, Bieniów w Powiecie Żarskim.
1999 r. Reforma oświaty i powstanie Gimnazjum.
12.10.2000 r. Oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole.
20.10.2001 r. 50-cio lecie LZS, oficjalne otwarcie szatni sportowej.
2002 r. Telefonizacja wsi.
23-02-2004 r. Powstanie naszej strony internetowej. Znajdziecie tu wszystkie nowe wydarzenia.
 

 

Strona główna Galeria zdjęć O Bieniowie Ogłoszenia Wydarzenia Napisz do nas