Remiza. 2004r.

... z historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniowie

Jednostka strażacka OSP w Bieniowie powstała w 1948 roku.

Założycielami byli Aleksander Prus i Hieronim Konobracki, który został pierwszym prezesem.
W następnych latach funkcję tę obejmowali Leon Buczyński, Edward Kremis oraz Mirosław Zapalski.

Najdłużej prezesem OSP w Bieniowie był Mirosław Zapalski. Prowadził on strażacką brać od połowy lat 60-tych do 1985 roku oraz sprawował funkcję Prezesa Gminnego i Wiceprezesa Gminnego OSP. 22.07.1978r. - wręczenie sztandaru.


22.07.1978 r. miało miejsce uroczyste wręczenie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniowie. Od tego czasu nasi strażacy działali już pełnoprawnie jako gminna jednostka OSP.

Do 1997 roku OSP w Bieniowie nie posiadało własnej siedziby, grzecznościowo korzystano z garażu Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

22.07.1978r. - wręczenie sztandaru.
14. 11.1997 r. po długoletnich i trudnych pertraktacjach z władzami uroczyście oddano do użytku OSP  nową remizę.

Z okazji 50-lecia istnienia jednostki pożarniczej w Bieniowie w 1998 r. Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nadało Srebrny Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W latach 90-tych OSP w Bieniowie powołało do życia drużyny w różnym przedziale wiekowym reprezentujące jednostkę na zawodach Ok. 1978r. Wieloletni prezes OSP Mirosław Zapalski, obok z prawej St. Adach.sportowo-pożarniczych. Od ich powstania OSP Bieniów może się poszczycić medalami zdobywanymi corocznie na w/w zawodach.

Do innych godnych pochwały czynów ochotników z Bieniowa można zaliczyć ich rokroczny udział w Przystanku Woodstock jako zabezpieczenie przeciwpożarowe. O ich ciężkiej pracy podczas tej imprezy nie zapomniał Jurek Owsiak - organizator koncertu, składając na ręce strażaków z Bieniowa osobiste podziękowania za trud, poświęcenie oraz profesjonalną pracę podczas koncertu.Poczet sztandarowy podczas poświęcenia sztandaru. 1991r.

Ponadto członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej są zawsze w pogotowiu, gotowi do każdego wyjazdu. Nierzadko biorą udział w niebezpiecznych akcjach oraz narażają swoje zdrowie i życie, często przez naszą bezmyślność lub chwile nieuwagi.

Dlatego doceńmy ich działania i dbajmy o nich, byśmy nadal mogli czuć się bezpiecznie i chlubić się tym, iż mamy obok siebie strażaków zawsze gotowych do tego by nam pomóc.
Poświęcenie sztandaru przez ks. Osikowskiego. 1991 r.
Wybrane osiągnięcia:

I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych (Mirostowice Dolne 1994) zajęła drużyna dziewcząt. Cztery lata później chłopcy wywalczyli w Lubanicach II miejsce, a dziewczęta potwierdziły prymat. Seniorzy na tych zawodach musieli zadowolić się druga i trzecią pozycją.
I Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Lubsku (1999) chłopcy i dziewczęta sięgnęli po "złoto". Nieco wcześniej, także w maju tegoż roku  obie drużyny były najlepsze naZawody w Sieniawie Żarskiej w 2003 roku. szczeblu gminy. Rok później dziewczęta potwierdziły swój prymat na szczeblu powiatu (zawody rozgrywano w Żarach).
W Złotniku podczas gminnych zmagań w 2002 r. także były najlepsze Identycznie było w Sieniawie Żarskiej w 2003 r.
 

Szkoleniem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w tym czasie zajmował się Wojciech Kozaczyński.
Z akcji, w których brali udział seniorzy warto wymienić m.in. gaszenie pożarów w kompleksie leśnym Zasieki i Kuźni Raciborskiej, targowiska w Łęknicy, systemu produkcyjnemu Kronopol w Żarach czy wypompowywaniu wody z zalanych Zawody w Sieniawie Żarskiej w 2003 roku.częściowo Żar.
 

Udział bieniowskich strażaków w zabezpieczeniu żarskiego "Przystanku Woodstock" podczas kolejnych jego edycji trudno nazwać akcją, ale co wylali wody na spragnionych chłodu uczestników, to wylali. Nawet trudno dziś określić ilość tysięcy litrów. Tylko listy gratulacyjne z charakterystycznym podpisem Jurka Owsiaka i zwrotem "Sie ma" oraz liczne zdjęcia pozostaną pamiątką.                                                                                                                                                        (2004r.)

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

W latach 1988-1993:
Prezes - Stanisław Adach
Naczelnik - Roman Adach

W latach 1993-1994:
Prezes - Bogdan Winnicki
Naczelnik - Edwin Deckier

W latach 1994-1996:
Prezes - Kozaczyński Stanisław
Naczelnik - Winnicki Bogdan

W latach 1996-2006:
Prezes - Aneta Winnicka
Naczelnik - Bogdan Winnicki

W latach 2006-2011:
Prezes - Aneta Winnicka
Naczelnik - Stanisław Adach

Od 2011:
Prezes - Aneta Winnicka
Komendant - Bogumił Łukasz Kowalczewski

19.05.1996r. 50-lecie parafii i osadnictwa w Bieniowie.

 

28.09.2003r. Obchody 55-lecia OSP w Bieniowie.
 

Zawody w Lubanicach w 2004 roku.29.06.1991 r. - Poświęcenie sztandaru przez ks. Jana Osikowskiego.

28.09.2003 r
. - Obchody 55-lecia OSP w Bieniowie. Relacja z tej uroczystości w artykułach.

16.05.2004 r. w Lubanicach odbyły się gminne zawody Ochotniczych Straży Pożarnych, bieniowska drużyna zajęła 4 miejsce w kategorii juniorów i 5 miejsca w kategorii juniorek i seniorów.

01.05.2005 r. -  Poświęcono figurę św. Floriana.

07.05.2005 r. -  Gminne Zawody OSP w Mirostowicach Dolnych.

05.05.2006 r. -  Poświęcenie flagi związkowej OSP ufundowanej przez Zarząd Gminny OSP.

01.05.2005 - poświęcenie figury św. Floriana.25 i 27 maja 2006 r. -  Gminne Zawody OSP w Olszyńcu. 

1.06.2008 r. -  Gminne Zawody OSP w Sieniawie Żarskiej

13.09.2008 r. Obchody 60-lecia OSP w Bieniowie, na których nasi strażacy otrzymali nowy sztandar i po raz drugi Srebrny Medal za zasługi na rzecz ratowania ludzi i mienia.

31.05.2009r. w Złotniku
odbyły się Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze. Niestety nasi druhowie nie mogą zaliczyć tych zawodów do udanych. W kategorii dziewcząt wygrała Sieniawa Żarska a nasze zawodniczki były V, w kategorii chłopców wygrała Sieniawa a nasi byli VI, w kategorii kobiet nie startowaliśmy a wygrał Złotnik, w kategorii mężczyzn wygrał Gablenz a nasi zakończyli zawody na VIII miejscu.13.09.2008r. - 60 lecie OSP- - poświęcenie sztandaru.

26.01.2010 r. - W remizie OSP, nasi strażacy zorganizowali honorową zbiórkę krwi, podczas której zebrano 5.4 l krwi.

13.02.2010 r. Uroczyste otwarcie remizy strażackiej po remoncie.

29.05.2010 r. w Mirostowicach Dolnych odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze. Nasi druhowie nie zachwycili. W kategorii seniorów wygrały Lubanice, Bieniów był V. W kategorii seniorek wygrały Mirostowice Dolne, bez naszego udziału. W kategorii chłopców wygrały Mirostowice Dole, nasi chłopcy byli VI, w kategorii dziewcząt zwyciężył Złotnik a nasze dziewczyny zakończyły rywalizację na IV miejscu.

20.01.2011 r. w remizie strażackiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd:

60 lat OSP - Przekazanie nowego sztandaru.Zarząd OSP Bieniów:
Prezes - dh Aneta Winnicka
Naczelnik (Komendant) - dh Bogumił Kowalczewski
W-ce Prezes - dh Łukasz Czekała
Z-ca Naczelnika - dh Piotr Warcholiński
Sekretarz - dh Michał Ernestowicz
Skarbnik - dh Krzysztof Kmiecik
Gospodarz - dh Bogdan Winnicki
Członek zarządu - dh Łukasz Zakowicz 

Komisja rewizyjna OSP Bieniów:
Przewodniczący
- dh Dawid Warcholiński
Sekretarz - dh Krzysztofa Miciniowska
Członek - dh Mariusz Kaźmierczak13.02.2010 - poświęcenie remizy po jej rozbudowie.

22.05.2011 r. w Lubanicach odbyły się  Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Bardzo dobrze wypadli Juniorzy, którzy po kilku latach „posuchy” zdobyli w końcu I miejsce i awansowali do rozgrywek powiatowych, które odbędą się w Lubsku.
Juniorki w tych zawodach uplasowały się na IV miejscu a Seniorzy na V.
Podczas zawodów przyznano także odznaczenia:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa została odznaczona Prezes OSP dh Aneta Winnicka.
Srebrny Medal otrzymał Naczelnik OSP dh Bogumił Kowalczewski,
Brązowe Medale otrzymali dh Łukasz Czekała i dh Krzysztof Kmiecik.
Odznaki Wzorowego Strażaka otrzymali dh Daniel Ernestowicz i dh Kamil Sadowy.

04.06.2011 r. - na rozgrywanych w Lubsku Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych nasi Juniorzy zdobyli I miejsce. Drużyna chłopców wystąpiła w składzie : P. Drozdek, G. Błażków, M. Pięta, R. Buczyński, P. Buczyński, K. Sokulski,  S. Chabraszewski, A. Dibbel, M. Rechul, M. Winnicki. 

16.03.2012 r. - W świetlicy wiejskiej w Bieniowie, odbyły się eliminacje gminne, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

27.05.2012 r. - "Zawody Sportowo-Pożarnicze Na Pograniczu Polsko-Niemieckim. Bieniów 2012"

02.06.2012 r. -  Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Strzelcach Krajeńskich.

20.11.2012 r. - OSP w Bieniowie otrzymała "nowy" pojazd ratowniczo - gaśniczy, marki Renault G 230, który po włączeniu do systemu, zastąpi leciwego już Stara 244.

12.05.2013 r. - Zawody Sportowo - Pożarnicze Na Pograniczu Polsko-Niemieckim. Siodło 2013.
OSP Bieniów wystawił 3 drużyny. Najlepiej zaprezentowała się drużyna chłopców, która zajęła 3 miejsce, drużyna dziewcząt i seniorzy zajęli 5 miejsca.

09.06.2013 r. - XV Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Żarskiego, w których MDP chłopców OSP Bieniów zajęła IV miejsce.

23.11.2013 r. - Obchody 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniowie.

25.05.2014 r. - Zawody sportowo - pożarnicze na pograniczu polsko-niemieckim. Sieniawa Żarska 2014.
Najlepiej zaprezentowała się drużyna chłopców, która zajęła 3 miejsce, drużyna dziewcząt i seniorzy zajęli 5 miejsca.
Podczas zawodów nasi druhowie otrzymali oznaczenia:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony dh Tadeusz Niżnik.
Brązowe Medale otrzymali dh Daniel Ernestowicz oraz dh Mariusz Kaźmierczak.
Odznaki Wzorowego Strażaka otrzymali dh Paweł Drozdek i Piotr Drozdek.

13.12.2014 r. - Podsumowanie IX Edycji Programu Strażacy PSP i OSP w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem "Ognisty Ratownik Gorąca Krew".

14.03.2015 r. -
V miejsce OSP Bieniów w IV Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Halowej Piłce Nożnej.

24.03.2015 r. - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Złotniku.

13.06.2015 r. - W XVII Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Żarach nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wywalczyła I miejsce w swojej kategorii.

12.06.2016 r. - Na Stadionie Miejskim w Lubsku odbyły się XVIII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP Powiatu Żarskiego. W klasyfikacji generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców, OSP Bieniów zajęło I miejsce.

25.06.2016 r. - Na stadionie miejskim w Międzyrzeczu odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze. W klasyfikacji generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców, OSP Bieniów zajęło III miejsce.

01.12.2016 r. - Decyzją nr IV/59 KSRG podpisaną przez Komendanta Głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego, Jednostka OSP Bieniów w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

28.01.2017 r. - Uroczystość włączenia Jednostki OSP w Bieniowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

21.05.2017 r. - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Mirostowicach Dolnych.

11.06.2017 r. - W Lubsku odbyły się XIX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Żarskiego. OSP Bieniów zajęło II miejsce w klasyfikacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców. Do obrony tytułu zabrakło... 0,01 sekundy.

20.05.2018 r. - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Lubanicach, podczas których drużyna dziewcząt zajęła III miejsce a drużyna chłopców i seniorów V miejsce.

11.05.2019 r. - Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Bieniowie.

01.06.2019 r. - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Bieniowie.

29.10.2019 r. - OSP Bieniów otrzymało nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.

14.12.2019 r. - W ramach Umowy zawartej między Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a OSP Bieniów udało się pozyskać środki na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Zakup Specjalistycznej Odzieży Ochronnej".
Dodatkowo w ramach tego projektu, w dniu dzisiejszym w remizie strażackiej odbyło się szkolenie: "Pierwsza pomoc podczas wypadków i pożarów". Drugie szkolenie odbędzie się 21.12 a tematem tego spotkania będzie: "Odpowiednia odzież a bezpieczeństwo strażaków".

 Interwencje naszych strażaków

Od 2011 r. - OSP posiada własną stronę i na niej zamieszcza swoje interwencje.

2010 r. -  34 wyjazdy
2009 r. -  27 wyjazdów
2008 r. - 
23 wyjazdy
2007 r.
- 26 wyjazdów
2006 r.
- 33 wyjazdy
2005 r.
- 14 wyjazdów
2004 r.
- 23 wyjazdy
2003 r. - 61 wyjazdów
2002 r.
- 22 wyjazdy


 2010 r.

Wybory 2011W 2010 roku OSP Bieniów brała udział w akcji przeciwpowodziowej na Nysie Łużyckiej w miejscowości Łęknica i Olszyna, za co dostała podziękowania od Wójta Gminy Żary i Burmistrza Łęknicy.
Najaktywniejsi strażacy: Winnicki B, Ernestowicz M., Warcholiński D, Kmiecik K, Każmierczak M., Adach S., Kowalczwewski B.

2009 r.

 Szkolenia  -  kurs podstawowy strażaków - ratowników I i II stopnia ukończyło 8 strażaków:  Winnicki B, Ernestowicz M., Warcholiński D, Kmiecik K, Kaźmierczak M, Warcholiński P, Czekała Ł. Kowalczewski B.

Ważniejsze interwencje 2007 r.Wybory 2011.

23 maja - wypompowywanie wody z piwnic w Jasieniu po "oberwaniu" chmury.
28 października - gaszenie domu w Lubanicach.

Ważniejsze interwencje 2006 r.

11 marca - wyjazd do wypadku na trasie Bieniów - Żary.
13 marca - pożar stodoły w Olszyńcu.

Ważniejsze interwencje 2005 r.

24 maja - Pożar stodoły w Biedrzychowicach.
24 czerwca - Pożar hurtowni budowlanej w Żarach ( obok stacji paliw).
30 czerwca - Pożar stodoły w Grabiku.

Najaktywniejsi strażacy 2005 r.: S. Adach, A. Kochanowski, J. Kochanowski, Ł. Kowalczewski, Ł. Czekała, G. Czaiński, B. Winnicki.

 

Zobacz - remiza.
Warta przy Grobie Pańskim.

 


Strona główna Historia Galeria zdjęć O Bieniowie Ogłoszenia Wydarzenia