Uroczystość włączenia OSP Bieniów do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

 

28 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Bieniowie odbyła się uroczystość włączenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W asyście pocztów sztandarowych, Zastępca Lubuskiego Komendanta PSP w Gorzowie Wlkp. brygadier Jarosław Korzeniowski przyjął meldunek od młodszego aspiranta Pawła Breli.
Gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żarach - Wójt Gminy Leszek Mrożek.
Prezes OSP w Bieniowie dh Aneta Winnicka, oficjalnie przyjęła Decyzję o Włączeniu Jednostki OSP Bieniów do KSRG z rąk bryg. Jarosława Korzeniowskiego i st. kpt. Roberta Słowikowskiego.

W uroczystości udział wzięli: Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp. brygadier Jarosław Korzeniowski, Komendant Powiatowego PSP w Żarach starszy kapitan Robert Słowikowski, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze dh Edward Skobelski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach dh Janusz Dudojć, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żarach Leszek Mrożek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żarach młodszy brygadier Paweł Hryniewicz, Zastępca Dowódcy JRG PSP w Żarach kapitan Mariusz Kukuć, oraz Prezesi, Naczelnicy, poczty sztandarowe, druhny i druhowie z Gminy Żary.

mk
 

 

foto: mk


Strona główna  OSP