Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Zespół Szkół.

 

Przedwojenny plas szkolny. 1905r.31marca 1946 r., duży transport osadników z Kresów Wschodnich dotarł do Bieniowa a następnego dnia wyładował się na stacji. Zaczęło się odgruzowywanie i naprawa zniszczeń.
Pierwsze lekcje w szkole, rozpoczęły się  w kwietniu 1946 r. i zaliczały się jeszcze do roku szkolnego 1945/46. Lekcje odbywały się w starej poniemieckiej szkole przy ul. Dolnej 1. Na początku nie było prądu, więc lekcje odrabiano przy świecach lub lampach naftowych.
Pierwszy nauczyciel dojeżdżał ze Złotnika. Po jakimś czasie do Bieniowa przyjechała Maria Krajczyk, Janina Górka, Idalia Czerniawska.
Do 1948 r. w szkole, uczniowie uczą się tylko do IV klasy, uczniowie starsi dojeżdżają do Żar. W kolejnych latach nasi uczniowie kontynuują naukę w szkole 7-klasowej. 
W tym czasie oficjalna nazwa szkoły: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Szkoła Podstawowa w Bieniowie.
          Pani Maria Krajczykowa została pierwszym dyrektorem szkoły. W 1954 r. posadę dyrektora szkoły obejmuje Hieronim Gontarz, który wraz z rodziną zamieszkuje w budynku szkoły.

W 1959 r. w Bieniowie powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego, powstała na bazie szkoły podstawowej. Kierownikiem  SPR zostaje Józef Pieczyrak, późnej stanowisko to obejmuje Roman Dziok. Uczniowie tej Pani Maria Krajczyk, pierwsza dyrektorka Szkoły Podstawowej.szkoły na początku uczyli się tylko w miesiącach zimowych, pozostałe miesiące to praktyczne zajęcia rolnicze. Zmieniło się to dopiero w 1963 r., wtedy zaczęto uczyć się przez cały rok szkolny.

Czerwiec 1966 r. - szkołę opuszcza ostatnia VII klasa, od września w ramach reformy szkolnictwa powstają 8 -klasowe szkoły podstawowe.

 W latach 1968 -1969 zaczęto przekształcać szkoły przysposobienia rolniczego na zasadnicze szkoły rolnicze. W 1969 r. w Bieniowie powołano Zasadniczą Szkołę Rolniczą a jej kierownikiem zostaje Roman Dziok. Niestety już w 1970 r. przeniesiono siedzibę szkoły z Bieniowa do Żar.

 Najprawdopodobniej w 1964 -1965 r. dobudowano II piętro, przez ten czas uczniowie uczyli się w prywatnych domach (u państwa Grzelaczyków, Zaleszczaków przy ul. Zielonogórskiej i Kozaczyńskich) lub w pałacu.
 W 1973 r. po likwidacji Gromadzkiej Rady Narodowej, szkoła przejmuje po GRN cały budynek, który mieści się obok boiska szkolnego.  W budynku tym w 1975 r. powstała kuchnia i stołówka szkolna, która wydawała posiłki do 1990 r.

 W 1974 r. zlikwidowano szkołę w Włostowie i klasy V-VIII w Biedrzychowicach. Od 1.09.1974 uczniowie tych szkół przechodzą do Bieniowa.
Nazwa szkoły: Zbiorcza Szkoła Gminna w Żarach. Szkoła Podstawowa w Bieniowie.

W 1974 r. H. Gontarz odchodzi na emeryturę a jego miejsce zajmuje Jan Zapotoczny, który kieruje szkołą do 1986 r. Od lewej: M.Senyk, H.Gontarz, J.Górka,S.Bumbul,S.Mandzelińska.

                W latach 1979-1982 r. istnieje w Bieniowie Średnie Studium Rolnicze, była to wielka szansa dla mieszkańców, którzy chcieli zdobyć średnie wykształcenie. Wiele osób z tego skorzystało, mimo a może właśnie dlatego, że była to szkoła wieczorowa.

1.09.1986 r. dyrektorem zostaje Krystyna Kozaczyńska, która pełni tę funkcję do 28.02.1987 r. Następnie Mieczysław Kurcewicz obejmuje to stanowisko i pełni je do 31.08.1988 r.
W tym czasie powstaje Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły na czele z Henrykiem Chomontem, w maju rozpoczynają się pierwsze prace a już 6.12.1988 r. uroczyście otwarto dobudówkę z 2 przestronnymi klasami, dużą szatnią i łazienkami.
Od 1.09.1988 r. stanowisko dyrektora przyjmuje znów Jan Zapotoczny i pełni je do 31.08.1989 r. Kolejnym dyrektorem jest Grzegorz Kohlman, który piastuje je do 31.08.1992r. Od 1.09.1992 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej zostaje Małgorzata Markowska.
14.06.1997 r. uroczyste obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej.
W tym czasie rozpoczęto budowę nowej szkoły. Jako ciekawostkę możemy podać, że 31.07.1997 r. podczas prac niwelacyjnych terenu pod budowę nowej szkoły przerwano linię światłowodową i na ok. 6 godzin ,,zamarły" telefony.
Aleksandra Kaniuka ze swoją klasą.1.09.1998 r. wojewódzka inauguracja roku szkolnego i otwarcie nowej szkoły. Nowy adres szkoły to ul. Dolna 5a.
W 1999 r. następuje reforma szkolnictwa, powstają 6-letnie Szkoły Podstawowe i 3-letnie Gimnazja. W Bieniowie obok Szkoły Podstawowej powstaje Publiczne Gimnazjum nr 1.
Pierwszym dyrektorem Gimnazjum zostaje Lech Kubiak, od 01.09.2007 r. nowym dyrektorem zostaje Justyna Wojtaszewska.
 Do Gimnazjum uczęszczają dzieci z Bieniowa, Biedrzychowic, Dąbrowca, Włostowa, Lubomyśla i Złotnika.
W czerwcu 2000 r. szkołę opuszcza ostatnia VIII klasa.
12.10.2000 r. - oficjalnie otwarto salę gimnastyczną.
31.11.2005 r. rozpoczęto realizację ogólnopolskiego projektu "Szkoła Marzeń"
2010 r.- generalny remont szkoły oraz dobudowa skrzydła, w którym znajduje się miedzy innymi oddział przedszkolny.
29.11.2011 r. -
podczas XV sesji Rady Gminy w Żarach podjęto uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół w Bieniowie.
01.09.2012 r. -
powstanie Zespołu Szkół w Bieniowie. Pierwszym dyrektorem zostaje Małgorzata Markowska.
01.09.2017 r. - kolejna reforma szkolnictwa, powstaje 8-klasowa Szkoła Podstawowa
, gimnazja zostają stopniowo wygaszane. W tym roku powstała VII klasa SP a nie będzie I klasy gimnazjum. Dyrektorem szkoły jest Małgorzata Markowska.

mk

Ok. 1970r, od lewej H.Gontarz, kierownik PGR R. Zenker, K. Kozaczyńska.

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2005/2006

Natalia Rozkrut uczennica kl. V SP została laureatką VII Lubuskiego Konkursu Literacko - Plastycznego "Plusy i minusy, czyli kontrasty".
Magdalena Wrzeszcz
uczennica VI kl. SP zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Tu gdzie mieszkam".
Uczniowie Gimnazjum
na powiatowym przeglądzie teatrów dziecięcych Balladyna (22.03.2006r.), zdobyli "Srebrną Balladynę" za sztukę teatralną "Obłoki".

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2006/2007

Około 1970r.-Od lewej, E.Sziler,S. Mandzelińska, S. Bumbul, K. Kozaczyńska, E. Lejek.4.01.2007 r. - Uczniowie gimnazjum wygrali Noworoczny Turniej Piłki Nożnej , który odbył się w Grabiku na hali sportowej.
Skład zwycięskiej drużyny: A. Bryjak, M. Fiedor, B. Gronkowski, M. Kaźmierczak, D. Michalewicz, G. Owsianko, P. Warcholiński.

6.01.2007 r. - W Żarach, w kinie Luna odbyły się XVII Spotkania Grup Kolędniczych i Jasełkowych. Grupa Teatralna z gimnazjum w Bieniowie wygrała konkurs i zdobyła nominację do prezentacji wojewódzkich. Opiekunem grupy jest  Justyna Wojtaszewska.

9.02.2007 r. - W Sulęcinie odbył się XVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych, na którym Grupa Teatralna z Bieniowa zdobyła III miejsce. Gratulacje dla Gimnazjalistów oraz dla pani Justyny Wojtaszewskiej.

13.02.2007 r. oraz 17.02.2007 r. - W Lubsku odbył się powiatowy finał mini piłki siatkowej chłopców, na którym uczniowie Sz. P.Przed lekcją religii, na plebani. ok. 1969r. zdobyli dwa II miejsca, w kategoriach wiekowych IV-V kl. oraz V-VI kl.

26.02.2007 r.- W Lipinkach Łużyckich, reprezentacja dziewcząt w grupie wiekowej IV kl. Sz. P. zdobyła III miejsce w powiatowym finale mini piłki siatkowej.

20.04.2007 r. Na odbywającym się w Żarach  przeglądzie teatrów dziecięcych Balladyna. Gimnazjum z Bieniowa powtórnie zdobyło "Srebrną Balladynę" za sztukę teatralną pt. "Wycieczka" i reprezentować nas będzie w przeglądzie wojewódzkim.

30.05.2007 r. W Świebodzinie odbył się wojewódzki przegląd teatrów dziecięcych Balladyna na którym Gimnazjum z Bieniowa zdobyło wyróżnienie.

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2007/2008

klasa II, 1970r ?12.02.2008 r. I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w piłce ręcznej dziewcząt.

26.02.2008 r. I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w unihokeja dziewcząt w Mirostowicach Dolnych.

01.04.2008 r. I miejsce Gminnej Gimnazjadzie w piłkarskich piątkach chłopców w Mirostowicach Dolnych.

16-17.04.2008 r. w Żarach odbywał się XI Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych BALLADYNA. Grupa Działań Teatralnych z Gimnazjum w Bieniowie zdobyła Złotą Balladynę i otrzymała nominację do finału Lubuskiej Gali Teatralnej. 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2008/2009Klasa V, rok szkolny 1970/71

05.12.2008 r. I miejsce w Gminne Gimnazjadzie w tenisie stołowym chłopców.

10.12.2008 r. I miejsce w Gminnej Gimnazjadzie w koszykówce chłopców.

02.04.2009 r. Trzy uczennice klasy IV naszej szkoły, zostały wyróżnione w wojewódzkim konkursie wiedzy o Ojcowiżnie. W Żarach udekorowano Magdalenę Kujawską, Paulinę Rozkrut i Ewelinę Zapalską, które zebrały wspomnienia: Stanisława Zaleszczaka, Mirosława Zapalskiego i wspomnienie o Walentym Skobelskim.

15.05.2009 r. I miejsce w VII Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów SP w Bieniowie. W konkursie brało udział 7 szkół podstawowych Gminy Żary. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Bieniowie.

Klasa III, rok szkolny 1970/71.

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2009/2010

15.10.2009 r. W Gorzowie Wielkopolskim wręczono nagrody laureatom konkursu "Syberia - podróż w nieznane. Historie ocalonych z zesłania". W kategorii prac plastycznych uczennice kl. V Paulina Rozkrut i Magdalena Kujawska znalazły się w gronie finalistów. Organizatorem konkursu było Lubuskie Kuratorium Oświaty i Zarząd Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

19.05.2010 r.W sali zielonogórskiego ratusza odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" na etapie wojewódzkim. Bardzo dobrze wypadła Szkoła Podstawowa w Bieniowie laureatką została Kinga Łachucik a finalistami Magdalena Nowicka i Patryk Dobrucki.

W 2010 r. Szkoła posiada własną stronę internetową i na niej są dostępne dalsze osiągnięcia uczniów.

mk
 

Zdjęcia nowej szkoły   Rozpoczęcie roku 2006/2007  "Szkoła Marzeń"   Maraton czytania 2007   Imprezy SP w r. 2006/2007
Impreza Gimnazjum 2006/2007   Rozpoczęcie roku 2007/2008

 


Strona główna Historia Galeria zdjęć O Bieniowie Ogłoszenia Napisz do nas