Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

 

Tak wyglądał kościół w 1946r.Parafia powstała w zasadzie 31.03.1946 r., gdy do Bieniowa, wraz z ks. Maciejem Sieńko przyjechali osadnicy z Koniuszek Siemianowskich, Zagórza i Dołobowa. Dołączyli do osadników wojskowych, którzy osiedlili się w Bieniowie, mieszkańców z województw centralnych, oraz Polaków którzy powrócili z robót przymusowych w Niemczech. Razem przystąpili do odbudowy.
W wyniku działań wojennych kościół odniósł poważne zniszczenia. Dlatego też ks. Maciej przeprowadził się do Biedrzychowic, gdzie kościół był mniej zniszczony.
Już 1 kwietnia 1946 r. powstaje Urząd Parafialny w Frydrychówce.
Początkowo teren parafii był bardzo rozległy, do Parafii należały wsie: Benawa, Frydrychówka, Bielnice, Bielnice-Jasień, Lubanice, Zabłonie, Droskowice, Łukaw, Nisma Łużycka, Żyrowiec, oraz Dubrawa. Są to pierwsze powojenne nazwy poszczególnych miejscowości.
Z powodu braku kapłanów ks. Maciej, pomagał też w innych parafiach, np. 16.07.1946 r. odprawił pierwszą po wojnie mszę odpustową  w miejscowości Złotnik.
Przed ks. Sieńką, duże wyzwanie, odbudowa kościoła w Bieniowie. 1946r.
         Do odbudowy kościoła w Bieniowie powstał komitet: Stanisław Tyczyński, Stanisław Kozaczyński, Stanisław Buczyński, Kazimierz Górka, Michał Wójtowicz, Karol Chomont i Jan Domaradzki, którzy stanowili jego główny trzon. Pracowali wszyscy, bo chcieli aby ksiądz Sieńko szybko wrócił z pobliskich Biedrzychowic, gdzie na czas remontu mieszkał.
W tym czasie, msze św. odprawiano w tymczasowej kaplicy, urządzonej w pegeerowskim dworze.
W odbudowie uczestniczyli również fachowcy niemieccy, którzy opuszcali nasze strony w 1947 a ostatni w 1948 r.

19.09.1947 r.Administrator Apostolski ks. Karol Milik konsekrował świątynię w Bieniowie, oraz udzielił sakramentu Bierzmowania 557 wiernym z całej Parafii.
Ksiądz Sieńko przeniósł się na stałe do Bieniowa dopiero w 1950 r., gdy odbudowano plebanię.
15 czerwca 1950 r. ks. Maciej Sieńko oficjalnie informuje Kurię, że przenosi się do Bieniowa.
04.07.1950 r.- Administracja Apostolska Dolnego Śląska we Wrocławiu  wyraża zgodę na przeniesienie "...Pozwalamy na przeniesienie siedziby proboszcza z Biedrzychowic Dolnych do Bieniowa aż do odwołania..."

Od 1946 r. Parafia należy do Dekanatu Jasień. W 1950 r. powstaje Dekanat Żary (Decanus Żarensis), ale siedziba dekanatu aż do lat 60' znajdowała się w Jasieniu, ponieważ pierwszymi dziekanami byli proboszczowie Parafii Jasień. Do 1958 r. był to ks. Tytus Korczyk, później ks. Zygmunt Głowacki.

20.03.1959 r. - ks. Maciej Sieńko otrzymuje godność kanonika, a w latach 60' zostaje vice-dziekanem.

1962 r. - Misje Parafialne.

1963 r. - Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
 
W 1972 roku Parafia Bieniów przechodzi z Diecezji Wrocławskiej do Diecezji Gorzowskiej.
W 1979 r. z Parafii Bieniów odchodzi kościół filialny w Lubanicach do nowo powstałej parafii Drożków.
25.03.1992 r. Powstaje Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska.
Obecnie do Parafii Bieniów należą: Białowice, Biedrzychowice, Dąbrowiec i Włostów. Parafia liczy około 1545 wiernych.(2007r.)

18.04.1971 r. - obchody 25-lecia parafii w Bieniowie. – z udziałem ks. bp Andrzeja Wronki.

08.04.1972 r. - uroczystość Bierzmowania - sakramentu udzielił ks. bp Wincenty Urban.

22.06.1975 r. - uroczystość 50-lecia święceń kapłańskich ks. Macieja Sieńki, podczas której zostaje uhonorowany tytułem prałata. Uroczystości przewodniczy ks. bp Paweł Socha.

10.05.1977 r. - uroczystość Bierzmowania, pod przewodnictwem ks. biskupa Wilhelma Pluty. 

23.09.1978 r. - sakrament Bierzmowania udzielony przez ks. bp Pawła Sochę.

27.11.1982 r. - Bierzmowanie - sakramentu udzielił ks. bp Wilhelm Pluta.

14.03.1987 r. - uroczystość Bierzmowania - sakramentu udzielił ks. bp Paweł Socha

04.06.1992 r. - Zakończenie Misji Św. oraz nawiedzenie Kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Parafii Bieniów, przewodniczy ks. biskup Józef Michalik.

25.10.1992 r. - sakrament Bierzmowania udzielony przez ks. bp Pawła Sochę.

19.05.1996 r. - uroczystości 50 rocznicy parafii oraz osadnictwa w Bieniowie. Obchody rozpoczęły się mszą polową. Mszę świętą odprawił, ks. biskup Adam Dyczkowski.

2002 r. - Peregrynacja relikwii Męczenników Międzyrzeckich. - przewodniczy ks. biskup Paweł Socha.

29.05.2005 r. - Uroczystość Bierzmowania, sakramentu udzielił ks. biskup Paweł Socha.

30.11.2008 r. - 7.12.2008 r. - Misje Parafialne. Na zakończenie misji postawiono i poświęcono Krzyż Misyjny.

22.10.2011 r. - 24.10.2011 r. - Wizytacja ks. biskupa Pawła Sochy w Parafii Bieniów.
22.10.2011 r. - ks. Biskup z wizytacją w Włostowie i Biedrzychowicach.
23.10.2011 r. - z wizytacją w Bieniowie i Białowicach.
24.10.2011 r. - ks. biskup Paweł Socha z wizytą w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

03.06.2012 r. - Uroczystość 25-lecia święceń kapłańskich ks. kanonika Sławomira Marciniaka.

08.10.2014 - 12.10.2014 r. - Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego w Parafii Bieniów.

13.09.2015 r. - Oficjalne otwarcie kaplicy we Włostowie.

06.08.2017 r. - Uroczystość 25-lecia konsekracji zakonnej siostry Krzysztofy Kujawskiej.

22.05.2018 r. - Wizytacja J. E. Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego.

10.06.2018 r. - Uroczystość 25-lecia święceń kapłańskich ks. Andrzeja Wocha.

Sierpień 2018 r. - Instalacja relikwii św. Jana Pawła II w kościele parafialnym.

06.10.2019 r. - Poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbe do kościoła filialnego w Biedrzychowicach Dolnych.

 

Proboszczowie parafii w Bieniowie:

                          1946 -1975 r. - ks. Maciej Sieńko
               01.09.1975 -1981 r. - ks. Stanisław Strzałkowski
                         1981 - 2000 r. - ks. Jan Osikowski
   28.09.2000 - 31.07.2012 r. - ks. Sławomir Marciniak
   1.08.2012 r. - 20.12.2013 r. - ks.
Andrzej Jędrzejowski
                     od 21.12.2013 r. - ks. Andrzej Woch

 

Księża pomocnicy:

            1967 r. ks. wikary Marian Sobczyk
1967 - 1970 r. ks. wikary Władysław Sługocki
1970 - 1973 r. ks. wikary Stanisław Kielar
1973 - 1975 r. ks. wikary Adam Staruszek
1975 - 1981 r. ks. prałat Maciej Sieńko
1995 - 1996 r. ks. wikary Janusz Roman
1996 - 1998 r. ks. wikary Andrzej Jancia


 


Kościół Parafialny w Bieniowie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
, zbudowany z kamienia polnego w XII-XIII wieku w stylu wczesnogotyckim.
 Msze Św. w niedzielę o godz. 8.00 i 11.00.
Odpust parafialny 8 grudnia.
Telefon do kancelarii parafialnej 68 374 15 70.
Więcej informacji o kościele

 

 

 

Biedrzychowice, wieś z XIII - XIV wieku położona na historycznym terenie Dolnych Łużyc, zwana wcześniej przez Łużyczan - Biedrichojce, a przez Niemców - Friedersdorf.
Pierwsze powojenne nazwy miejscowości to: Frydrychówka, Biedrzychowice (od 27.08.1945 r.), Biedrzychowice Dolne (od 15.05.1947 r.).

2010r. 2010r. 2010r.

Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyż Św., w stylu romańskim z XIII wieku. W 1976 r. ks. proboszcz Stanisław Strzałkowski w raz z parafianami rozpoczął jego odbudowę.
29 czerwca 1978 r
. nastąpiło poświęcenie kościoła przez biskupa Wilhelma Plutę.
Msze Św. w niedziele o godz. 9.00.
Święto Patronalne Kościoła - 14 września.
Kościół filialny p.w. NMP Wspomożenia Wiernych, zbudowany w XIX wieku, poświęcony w 1946 r. - obecnie nieczynny.

Poza tym w Biedrzychowicach warto jeszcze zobaczyć:
- Dzwonnicę z XV wieku, zbudowaną z kamienia.
- Mur kościelny zbudowany z kamienia i częściowo z cegły z 1882 r.
- Dom szachulcowy z 1789 r.
- Pomnik poległych podczas I wojny światowej
- W przedsionku kościoła znajduje się tablica nagrobna z wizerunkiem fundatora.

1933r. Właściciel orginału mk.

1936r.

1910r. Własność orginału mk.

 

Białowice nazwa łużycka Bełojce, niemiecka Billendorf, wieś z około XV w. leżąca na skraju Wzniesień Żarskich w gminie Nowogród Bobrzański. Pierwsza powojenna nazwa miejscowości to Bielnice. Najstarsza wzmianka o wsi Białowice  pochodzi z 1355 roku, gdy była własnością żarskiego rodu Bibersteinów.
 

2010r. 2010r. 2010r.

Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zbudowany w XV w., z kamienia polnego w stylu późnogotyckim, przebudowany XVIII w., poświęcony w 1946r.
Święto Patronalne Kościoła - przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.
Msze Św. w niedzielę o godz. 13.00

Poza tym w Białowicach warto zobaczyć:
- Barokową plebanię,
- Dawny zamek, przebudowany w 1758 r. na spichlerz - obecnie w ruinie.

 

Białowice ok. 1910r.

Białowice 1918r.

Włostów (niem. Nissmenau), wieś z XIII - XIV w. Pierwszymi znanymi właścicielami miejscowości  był ród von Wiedebach, wymieniany po raz pierwszy w dokumencie z 1381 roku.
Pierwsza powojenna nazwa miejscowości to Nisma Łużycka.
We Włostowie Msze Św. odprawiane były w świetlicy wiejskiej, po remoncie świetlicy w 2009 r., już się nie odprawia.
Od 2011 r. - Msze Święte ponownie odprawiane w świetlicy.

13 września 2015 r
. oficjalnie otwarto kaplicę.

Warto zobaczyć:
- Dwór z XV - XVI w., otoczony fosą.
W 1803 roku dwór gruntownie przebudowano nadając jej klasycystyczny kształt - obecnie niestety w ruinie,
- XIX w. park krajobrazowy.


 

Tak wyglądał pałac jeszcze w 1954r. 2004r. 2004r.


 

1905r. Własność orginału mk.


Dąbrowiec, wieś z XIV - XV w., tworząca wraz z Włostowem  sołectwo. Do 1930 r. niemiecka nazwa miejscowości to Königlich Dubrau, w latach 1930 -1945 Königsdubrau
Pierwsza powojenna nazwa miejscowości to Dubrawa.
Do 1972 r.,  w pewnym oddaleniu od zabudowań znajdował się przystanek kolejowy.
W 2004 r. - w 40 rocznicę Koła Łowieckiego "Raróg", w pobliskim lesie wybudowano wigwam myśliwski.

mk

 

Zobacz:

Ks. Maciej Sieńko   Grób Pański    Szopki Bożonarodzeniowe

Uroczystość Bożego Ciała 2016
Uroczystość Bożego Ciała 2014  Dzień I Komunii Świętej 2014  Powitanie Obrazu Miłosierdzia  Bożego 2014  Dzień I Komunii Świętej 2015
 
Uroczystości Niedzieli Palmowej 2013  Parafialna Uroczystość Bożego Ciała 2013    I Komunia Święta 2013
Kartoflada 2004  Spotkanie opłatkowe 2005  Spotkanie opłatkowe 2006  Spotkanie wielkanocne 2006  Kartoflada 2006 
Spotkanie opłatkowe 2007  Kartoflada 2007  Spotkanie opłatkowe 2008  Spotkanie wielkanocne 200
8  Kartoflada 2008   Spotkanie opłatkowe 2009

Strona główna Galeria zdjęć O Bieniowie Ogłoszenia Wydarzenia Napisz do nas