Powstanie i rozwój Biblioteki Publicznej w Bieniowie
 

             Biblioteka w Bieniowie powstała 10 lipca 1955 roku przyjmując nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej i mieściła się w centrum wsi. Spotkanie pisarza Andrzeja Żubryckiego z uczniami I kl.w 2000r.
Pierwszym kierownikiem tej biblioteki została Józefa Roźko. Pracowała w niej około rok. W 1957 roku w bibliotece następuje zmiana kierownika, swoją pracę rozpoczyna Maria Zaleszczak. Prowadzi ona bibliotekę do 1959 roku. W tym okresie biblioteka zajmuje bardzo mały lokal, około 4m2.
W roku 1959 pracę w bibliotece podejmuje Łucja Tabaczyńska (po wyjściu za mąż Kunik), która pracuje do 1962 roku. W czasie prowadzenia biblioteki przez panią Łucję Tabaczyńska biblioteka zmienia lokal. Biblioteka zostaje przeniesiona do pomieszczenia, które mieści się w budynku stacji PKP. Jest to lokal jednoizbowy, ale duży, ma około 53 m2. Biblioteka zostaje wyposażona w 5 stołów i 20 krzeseł.
W 1961 roku biblioteka obsługuje cztery punkty biblioteczne, a księgozbiór liczy około 1600 woluminów. W 1962 roku następuje kolejna zmiana.
Pracę podejmuje Janina Owsianka, prowadzi ona bibliotekę przez trzy lata. Następnym kierownikiem jest Regina Pruszyńska, która rozpoczyna pracę w 1965 roku. Pracuje jednak tylko do roku 1967 kiedy to bibliotekę obejmuje Józefa Rozkrut, ona zaś jest tylko niecały rok do 1968. W tymże roku do biblioteki przychodzi Krystyna Kobel (z domu Lubańska). Jednak ze względu na sprawy rodzinne opuszcza Spokanie autorskie z Krystyną Nepomucką 21.10.2002r.bibliotekę w roku 1971.
W tym samym roku pracę podejmuje Teresa Kowalczewska.
Biblioteka nadal, w tym okresie znajduje się w lokalu na stacji PKP, jest tam do 1973 roku.
W czasie swojej działalności, Gromadzka Biblioteka Publiczna posiada 2 punkty biblioteczne w Biedrzychowicach, 1 we Włostowie, 1 w Dąbrowcu, oraz dodatkowo 2 punkty w Bieniowie, w PGR i na ul. Dolnej.

W sierpniu 1973 roku biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu. Lokal ten znajduje się w centrum wsi. Ma bardzo dogodne położenie, bo mieszkańcy wsi Bieniów udając się po zakupy do sklepu, czy lekarza lub na pocztę przechodzą koło biblioteki. Biblioteka mieści się na parterze, ma 56m2, składa się z trzech pomieszczeń. W największym bo 25 metrowym znajduje się wypożyczalnia.
W drugim pomieszczeniu znajdują się dwa stoliki dla czytelników, księgozbiór podręczny, szafa katalogowa oraz biurko bibliotekarza. Następne pomieszczenie podzielono na dwie części; w pierwszej części wydzielono kącik czytelniczy, w drugiej części znajduje się zaplecze.

W 1974 roku, po reformie administracyjnej Gromadzka Biblioteka Publiczna zmienia nazwę na Gminną Biblioteka Publiczną w Bieniowie.
Przechodzą pod jej nadzór biblioteki w Lubanicach, Złotniku i Sieniawie Żarskiej, stają się one jej filiami. Merytorycznie Biblioteka podlega pod Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żarach.Spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską 10.12.2004r.
W styczniu 1976 do Gminnej Biblioteki Publicznej dołączone zostają biblioteki z Olbrachtowa i Mirostowic Dolnych. W tymże roku zmienia się nadzór merytoryczny. Biblioteka zaczyna podlegać Rejonowej Bibliotece Publicznej w Żaganiu. Nazwa biblioteki brzmi: Biblioteka Publiczna Gminny Żary w Bieniowie.
1980 r.- na mocy porozumienia podpisanego przez Naczelnika Gminy Żary M. Dębińskiego a dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej Z Dąbka, Gminna Biblioteka w Bieniowie przestaje istnieć. Zostaje ona wraz filiami włączona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach i staje się Filią nr 6 w Bieniowie.
Na wskutek finansowych nieporozumień, po roku umowa zostaje zerwana i wszystko wraca do poprzedniego stanu, powstaje: Biblioteka Publiczna Gminny Żary z siedzibą w Bieniowie.
18 grudnia 1987 r. Rada Gminy powołuje Gminną Bibliotekę Publiczną.
1989 r. - adaptacja pomieszczenia po sołtysówce - remont kapitalny. Biblioteka w Bieniowie otrzymuje dodatkowy etat, pracę rozpoczyna Jolanta Czaińska.
1991 r. - powstają filie biblioteczne w Mirostowicach Górnych i Kadłubi.
1996 r. - otwarto filię w Grabiku.
1997 r. - w Gminnej Bibliotece Publicznej zostaje zainstalowany komputer wraz z oprogramowaniem Zaproszenie na promocję książki H. Domaradzkiego pt. ,,Zachowany okruch kresów,,18.09.2003r.bibliotecznym PROLIB, pierwszym tego typu w województwie Lubuskim.
2003 r. - biblioteka podłączona do Centrum Przetwarzania Danych w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
16 czerwca 2004 r. - oficjalne otwarcie biblioteki po remoncie.

16 czerwca 2005 r. - obchody 50-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieniowie. W skład GBP wchodzi 8 filii i 4 punkty biblioteczne. Księgozbiór to ogółem 14 644 woluminów, dla porównania w 1955 r., biblioteka posiadała 301 książek.

31.12.2016 r. po 45 latach pracy w bibliotece w Bieniowie na emeryturę odchodzi Pani Dyrektor mgr Teresa Kowalczewska. W tym czasie oprócz biblioteki głównej w Bieniowie, GBP liczy sobie 10 filii i 2 punkty biblioteczne. Zbiory biblioteczne to ponad 72 500 woluminów.

Od 01.01.2017 r. Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest mgr Jadwiga Bakalarska.

W sierpniu 2017 r. - po 28 latach pracy w bibliotece w Bieniowie na emeryturę odchodzi Jolanta Czaińska

       Biblioteka w Bieniowie to nie tylko środek wsi, ale także centrum kulturalne i oświatowe. Tu zawsze odbywały się jakieś konkursy, zgaduj-zgadule, wystawy, spotkania opłatkowe, spotkania autorskie, promocja książki "Zachowany okruch kresów", różnego rodzaju zebrania oraz inne imprezy, które trudno wyliczyć.

 


1955 r.-pierwsze książki stemplowano pieczątką GRN.


Lata 50' - Gromadzka Biblioteka Publiczna.


Lata 60'.


Od 1974 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie.


Od 1976 r. Biblioteka Publiczna Gminy Żary w Bieniowie.


1980 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach. Filia nr 6 w Bieniowie.


1982 r. Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.

Biblioteka Publiczna w Bieniowie liczy sobie już 50 lat. Uroczysty jubileusz odbył się 16 czerwca 2005 roku, z tej okazji otwarto wystawę pt. „Z kart historii”,Plakat na 50-lecie GBP wydano biuletyn informacyjny o bibliotece i okolicznościowy znaczek. Wystawa obrazuje dorobek 50 lat biblioteki w środowisku lokalnym,

W „Złotych Godach” uczestniczyło około 60 zaproszonych gości: dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, przewodnicząca oddziału SBP, Wójt Gminy Żary, przedstawicielka Starostwa, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Żarach, bibliotekarze i opiekunowie punktów bibliotecznych powiatu i gminy, działacze kultury naszego środowiska wraz z księdzem proboszczem oraz najstarsi i najaktywniejsi czytelnicy biblioteki w Bieniowie.

Gośćmi honorowymi były panie Krystyna Kobel i Regina Pruszyńska, które pracowały w bibliotece latach sześćdziesiątych oraz pani Maria Kochanowska, gospodarz Klubu „Ruch” przez 30 lat.

Po krótkim powitaniu i przedstawieniu historii biblioteki od momentu powstania kierownik biblioteki pani Teresa Kowalczewska wręczyła specjalne statuetki „Przyjaciel Biblioteki” dla 10 zaproszonych gości. 50 lat GBP.Otrzymały je osoby o otwartym sercu, które bezinteresownie wspomagają bibliotekę w chwilach trudnych i przyjemnych przez wiele lat i na pomoc których biblioteka może liczyć w każdym momencie.
W „rewanżu” kierownik GBP otrzymała kwiaty i prezenty oraz wiele ciepłych słów i życzeń od zaproszonych gości.
Spotkanie w bibliotece zakończyło się szampanem i degustacją urodzinowego tortu. Następnie goście przeszli do Świetlicy Wiejskiej gdzie dzieci z klas 0 – III Szkoły Podstawowej przedstawiły program artystyczny.

Całe spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem przygotowanym przez panie z KGW oraz pracowników biblioteki.
Fotografie z jubileuszu można obejrzeć tutaj.
 50 lat GBP

28.04.2006 r. GBP wraz z Kołem Czytelniczym zorganizowała "Maraton czytania" w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" i "Międzynarodowego Dnia Książki".

06.06.2006 r. Uroczyste pasowanie uczniów kl. I na czytelników. Dzieci przyszli do biblioteki ze swoją wychowawczynią B. Pietrzak, gdzie po uroczystym złożeniu przysięgi zostali pasowani przez kierowniczkę GBP i przewodniczącą KGW. Dzieci zaśpiewały piosenkę o książkach, zwiedziły wystawę ilustracji ulubionych książek, otrzymały cukierki i na koniec wysłuchały baśni "Kwiat paproci", czytanej przez panią Stefanię, w ramach trwającej akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

16.10.2006 r. Spotkanie dzieci kl. 0-III z okazji "Urodzin Misia Puchatka". W programie imprezy było: Ogłoszenie wyników konkursu rysunkowego i  zgaduj-zgadula  z tematu Miś Puchatek,  konkurs na okrzyk na cześć Misia Puchatka oraz prezenty dla Misia. Jak na każdych urodzinach nie zabrakło tortu, oczywiście z Misiem Puchatkiem.

Urodziny Kubusia Puchatka 2007.27 i 28 lutego 2007 r. GBP w Bieniowie zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Konkurs odbył się w Grabiku i wzięło w nim udział 93 uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

02.04.2007 r. w Szkole Podstawowej odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Chotomską, reżyserką, scenarzystką, autorką tekstów piosenek dla dzieci, niezapomnianą Ciotką Klotką z  Tik - Taka. Spotkanie zorganizowała GBP w Bieniowie.

16.04.2007 r. powstał "Dyskusyjny Klub Książki". Spotkania mają odbywać się co miesiąc i dyskutować się będzie na nich o przeczytanych książkach. Książki dostarczane są przez Bibliotekę Wojewódzką a finansowane przez Ministerstwo Kultury.

19.04.2007 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieniowie odbyło się spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką, autorką miedzy innymi takich książek: Niezwykłe wakacje, Eliksir przygód, Tajemnica szkatułki oraz Świat do góry nogami. W spotkaniu uczestniczyli: Klub czytelniczy ze S.P. w Bieniowie, uczniowie ze S.P w Olbrachtowie oraz uczniowie Gimnazjum z Bieniowa i Grabika.Konkurs recytatorski w Mirostowicach Dol. 2008r.

20.04.2007 r. w Bibliotece w Grabiku i Mirostowicach Dolnych odbyło się spotkanie autorskie z Kaliną Jerzykowską autorką musicali, przedstawień dla dzieci, wielu tekstów piosenek oraz autorką książek: Kantor wymiany liter oraz W moim ogrodzie mieszka czarodziej.

11.05.2007 r. w filii bibliotecznej w Lubanicach została otwarta IV wystawa "Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy". Inicjatorem pasji jest dyrektor biblioteki w Żarach pan Jan Tyra. Swoje zamiłowania wystawili bibliotekarze nie tylko z powiatu żarskiego. Otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecnością władze Gminy i Miasta pan Jan Dżyga i Franciszek Wołowicz oraz przedstawiciele Głównego Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy, Wojewódzkiej Biblioteki w Zielonej Górze i bibliotekarze z terenu gminy i miasta.

18.05.2007 r. w Szkole Podstawowej w Bieniowie odbył się "II Wielki Maraton Czytania", który trwał około 3,5 godz. i był dłuższy o 30 min. w porównaniu do zeszłego roku. Organizatorami imprezy byli: Gminna Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem 05.11.2008r.Biblioteka Publiczna i Koło Czytelnicze Szkoły Podstawowej.

20.09.2007 r. w filii bibliotecznej w Sieniawie Żarskiej odbyło się spotkanie autorskie z Lilianą Bardijewską.

24.09.2007 r. Kierowniczka biblioteki pani Teresa Kowalczewska została odznaczona Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

02.10.2007 r. w Szkole Podstawowej w Bieniowie dzieci klas 0-III spotkały się z Grzegorzem Kaspedke, autorem miedzy innymi takich książek: "Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko", "Detektyw Pozytywka", "Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci", "Mity dla dzieci", "Niegrzeczniaki".

17.09.2007 r. Gminna Biblioteka w Bieniowie otrzymała 15 000 zł. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację pomieszczeń czytelni i biblioteki w filii w Lubanicach. Otrzymaną kwotę przeznaczono na zakup 3 biurek i 3Gminny Dzień Bibliotekarza 2010. komputerów oraz na ladę biblioteczną i gabloty wystawiennicze.

22.10.2007 r. - "Urodziny Kubusia Puchatka" Impreza organizowana wraz ze szkołą.

22.11.2007 r. - Filia biblioteki w Lubanicach obchodzi swoje 50-lecie. W uroczystości wzięli udział władze z Biblioteki Wojewódzkiej oraz Urzędu Gminy. Zaroszeni zostali także pierwsi pracownicy biblioteki oraz najstarsi czytelnicy.

12.12.2007 r. w filii bibliotecznej w Grabiku i Sieniawie Żarskiej odbyło się spotkanie z Izabelą Sową, autorką między innymi takich książek:
"Herbatniki z jagodami", "10 minut od centrum", "Zielone jabłuszko".

Bal pasiastych. 2010r.21.02.2008 r. W bibliotece w Bieniowie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Książkach Astrid Lingren. I miejsce zajęła S.P. w Mirostowicach Dol. a II S.P. w Bieniowie.

28-29.02.2008 r.- Gminny Konkurs Recytatorski w Mirostowicach Dol. Organizatorzy imprezy to GBP w Bieniowie i Urząd Gminy.
Z gimnazjum w Bieniowie 2 osoby awansowały do Konkursu Powiatowego.

07.03.2008 r. - W świetlicy wiejskiej odbyło się gry, zabawy i konkurs o bohaterach ulubionych bajek. Imprezę dla dzieci zorganizowała biblioteka.

25.04.2008 r. - W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieniowie odbyło się  spotkanie z Joanną Olech  autorką miedzy innymi takich książek; "Czerwony Kapturek" z serii Niebaśnie, "Dynastia Miziołków", "Gdzie diabeł mówi... do usług", "Pompon w rodzinie Fisiów".

18.05.2008 r. - Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej wyjechali na Ogólnopolską Pielgrzymkę Bibliotekarzy do Częstochowy.Spotkanie autorskie z Ewą Nowak.

09.06.2008 r. - w bibliotece w Mirostowicach Dolnych odbyło się spotkanie z Krzysztofem Petek, autorem takich książek: "Trasa Mirka", "Gra w trzy karty", "Trakt Patrycji", "Ścieżka Janusza" i innych.

19.06.2008 r. - W bibliotece w Bieniowie odbyło się spotkanie z Martą Fox, autorką między innymi takich książek:  "Święta Rito od rzeczy niemożliwych", "Batoniki Always miękkie jak deszczówka", Magda Doc", "Agaton-Gagaton jak pięknie być sobą".

05.11.2008 r. - W bibliotece w Bieniowie odbyło się spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem - autorem opowiadań, powieści i wierszy dla dzieci. Napisał między innymi: "Co tam u Ciumków?", "Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek", "Pan Mamutko i zwierzęta" oraz "Ciumkowe historie w tym jedna smutna"

27.11.2008 r. - Urodziny Kubusia Puchatka. Cykliczna impreza organizowana wraz ze szkołą.

08.04.2009 r. - W bibliotece w Bieniowie odbyło się spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim, dziennikarzem telewizyjnym, autorem książek dla dzieci oraz słuchowisk radiowych.

15.04.2009 r. - W ramach Majowych Spotkań Literackich, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieniowie odbyło się spotkanie z Radovanem Brenkusem- słowackim prozaikiem, poetą i krytykiem literackim. Autorem między innymi takich książek: "Pochód martwych", "Rekwiem z prochu" i "Romans z rusałką".

27.11.2009 r.- 83 urodziny Kubusia Puchatka

01.01.2010 r. - GBP w Bieniowie przystąpiła do programu "Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych,  promocję oraz, żeby gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Biblioteka przystąpiła też do "Programu Rozwoju Bibliotek", który prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego. Program ten jest przedsięwzięciem długofalowym (do 2013r.), który ma pomóc bibliotekom w małych miejscowościach.
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem.

14.05.2010 r. - W świetlicy wiejskiej w Bieniowie odbył się Gminny Dzień Bibliotekarza.

29.08.2010 r. - Podczas dożynek powiatowo-gminnych, które odbyły się w Mirostowicach Dolnych, na wniosek Wójta Gminy Żary Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski nadał Złoty Krzyż Zasługi między innymi pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieniowie Pani Teresie Kowalczewskiej.

29.11.2010 r. - "Basiowy Bal Pasiastych czyli wspaniała zabawa z Basią".

01.12.2010 r. - Spotkanie autorskie  z Ewą Nowak, pisarką, publicystką, autorką felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży, w tym bestsellerowej „Bardzo białej wrony”, oraz najnowszej powieści „Niewzruszenie”

Z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizowano Rajd Bibliotekarza. 08.05.2011r.

31.01- 04.02.2011 r. - Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie zorganizowała "Ferie w bibliotece".

22-23.02.2011 r. -  w Mirostowicach Dolnych odbył się Gminny Konkurs Recytatorski. Organizatorami byli GBP w Bieniowie i Urząd Gminy w Żarach.

03.03.2011 r. - Spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem, autorem m.in. takich książek jak: "Miecz zdrady", "Zemsta absolutna", "Droga bez powrotu", "Święta tajemnica" i inne.

08.05.2011 r. - Z okazji Dnia Bibliotekarza, Biblioteka w Bieniowie zorganizowała Rajd Bibliotekarzy.

13.05.2011 r. - "Noc w bibliotece". O godz. 19 rozpoczęło się spotkanie z żarską pisarką KatarzynąSpotkanie z Katarzyną Zychlą. Noc W Bibliotece. 13.05.2011r. Zychlą, autorką takich książek: "Tajemnica Magdaleny”, "Dziewczynka tańcząca z wiatrem”, "Zakręcony świat Pyskatej”. Po spotkaniu były gry i zabawy dla dzieci. Po kolacji dzieci rozłożyły swoje śpiwory i oglądały bajki oraz opowiadały straszne historie. Rano dzieci z ogromnymi wrażeniami wróciły do domów.

19.05. 2011 r. -Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie, w ramach  Programu Rozwoju Bibliotek zorganizowała "Rajd Konwaliowy Szlakiem Szyszyny". Rajd rozpoczął się od zwiedzania zabytków w Biedrzychowicach z rodziną przewodników Barbarą i Marianem Motyl, następnie panie przeszły ścieżką przyrodniczą "Szlakiem Szyszyny" do Grodziska a później do "Chaty Henia", gdzie panie mogły posilić się i odpocząć. Po krótkim odpoczynku wszyscy, przeszli ścieżką turystyczną do Izby Dziedzictwa Kulturowego, gdzie pan Henryk Domaradzki oprowadzał i opowiadał o Izbie.

25.09.2011 r.
-
W Krośnie Odrzańskim rozstrzygnięto konkurs "Czytam, tworzę", w ramach akcji "Z książką na walizkach". W grupie uczniów gimnazjum wyróżnienie otrzymała Magdalena Kujawska.

Spotkanie autorskie z Ewą Nowak. 2012r.26.09.2011 r. - W bibliotece w Bieniowie, w ramach programu " Z książką na walizkach" odbyło się spotkanie autorskie z panią Roksaną Jędrzejewską - Wróbel, laureatką Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, autorka Najlepszej Książki Dziecięcej „Przecinek i kropka” 2009.

20.10. 2011 r.- Inauguracja Roku Kulturalno - Oświatowego.

27.10.2011 r. - Urodziny Kubusia Puchatka.

18.11.2011 r. - W Bibliotece w Bieniowie odbyło się spotkanie z Krzysztofem Petkiem, autorem powieści sensacyjno -przygodowych, dziennikarzem oraz organizatorem szkół przetrwania.

09.05.2012 r. - Podczas uroczystości Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Gorzowie Wlkp., decyzją Prezydenta RP,  Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została między innymi pani Teresa Kowalczewska.

13.05.2012 r. - "Odjazdowy Bibliotekarz" - rajd rowerowy trasą: Bieniów - Lubanice - Grabik - Sieniawa Żarska.

23.05.2012 r.  - Gminny Dzień Bibliotekarza.

06.11.2012 r. - Spotkanie z pisarką  Ewą Nowak autorką opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży.
Napisała między innymi: "Koleżaneczki", "Niewzruszenie", "Krzywe 10", "Lawenda w chodakach", "Drzazga", "Lina Karo", "Michał Jakiśtam" i inne.

11.11.2012 r. - Pierwszy Festiwal Pieśni Patriotycznej w Bieniowie.

29.11.2012 r. - Inauguracja Roku Kulturalno - Oświatowego 2012/2013.

18.01.2013 r. - Zakończenie "Ferii w Bibliotece".

19.03.2013 r. - Lubuskim Bibliotekarzem Roku 2012 została Teresa Kowalczewska, starszy kustosz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie. Wyboru dokonała Kapituła Lubuskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

17.05.2013 r. - 4 miejsce w kraju, dla Dyrektora GBP Teresy Kowalczewskiej w zakończonym Konkursie na Bibliotekarza Roku 2012.

18.05.2013 r. - Dzień Bibliotekarza.

31.07.2013 r. - Zakończenie "Wakacji w Bibliotece", które trwały od 22 lipca. W tym czasie dzieci , między innymi, były na wycieczce szlakiem "Doliną Szyszyny", odwiedziły Urząd Gminy w Żarach oraz pojechały do Skansenu w Sieciejowie.

11.11.2013 r. - II Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

21.11.2013 r. - Inauguracja Roku Kulturalno-Oświatowego 2013/2014.

25.11.2013 r. - W Rankingu Bibliotek 2013, przygotowanym przez Instytut Książki i "Rzeczpospolitą" - Gminna Biblioteka Publiczna w Bieniowie najlepszą biblioteką w województwie Lubuskim. W tegorocznym rankingu wzięło udział 763 bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Bieniowie zajęła 21 miejsce w kraju.

Grudzień 2013 r. - Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Bieniowie otrzymała 6 komputerów. Sprzęt komputerowy zakupiono dzięki dofinansowaniu z programu dotacyjnego Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek".

17.05.2014 r. - Gminny Dzień Bibliotekarza.

08.06.2014 r. - "Odjazdowy Bibliotekarz"

11.11.2014 r. - III Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

11.12.2014 r. - Inauguracja Roku Kulturalno-Oświatowego 2014/2015.

10.04.2015 r. - W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieniowie odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Strękowską - Zarębą, autorka książek dla dzieci.

11.05.2015 r. - Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy.

20.05.2015 r. - Pasowanie na czytelnika

24.05.2015 r. - "Odjazdowy Bibliotekarz"

11.11.2015 r. - IV Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

20.11.2015 r. - 60-lecie biblioteki

29.04.2016 r. - W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieniowie odbył się Gminny Konkurs "Mistrz Pięknego Czytania".

07.05.2016 r. - Powiatowy Dzień Bibliotekarza.

03.09.2016 r. - Narodowe Czytanie "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza.

08.12.2016 r. - Pożegnanie Dyrektora GBP w Bieniowie.

02.09.2017 r. - Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego.

26.10.2017 r. - Spotkanie z Agnieszką Lingas - Łoniewską autorką między innymi: „Bez przebaczenia”, „Skazani na ból”, „Jesteś moja Dzikusko”, „Piętno Midasa”, „Zakład o miłość”, „Szósty”, „W zapomnieniu”, „Zakręty losu”, „Łatwopalni”, „Szukaj mnie wśród lawendy” i innych.

23.04.2018 r. - Spotkanie z Pawłem Wakułą autorem książek dla dzieci, ilustratorem i rysownikiem prasowym.

08.03.2019 r. - W bibliotece w Bieniowie odbyło się spotkanie z Krystyną Jarocką, autorką książek: "Tygiel", "Kocie szlaki", Czarne i złote".


mk


Strona główna Historia Galeria zdjęć O Bieniowie Ogłoszenia Wydarzenia