28.02.2006 r. - powołano Parafialny Zespół Caritas w następującym składzie:

Przewodniczący - ks. Proboszcz Sławomir Marciniak
Prezes - Mirosława Staniszewska
Wiceprezes - Zdzisława Sienkiewicz
Skarbnik - Danuta Bura
Sekretarz - Eugenia Jeremicz

09.09.2009 r.
- wybrano nowy Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas w następującym składzie:

Przewodniczący - ks. Proboszcz Sławomir Marciniak
Prezes - Eugenia Jeremicz
Wiceprezes - Barbara Motyl
Skarbnik - Danuta Bura
Sekretarz - Teresa Kowalczewska

21.11.2012 r. - Walne Zgromadzenie Parafialnego Zespołu "Caritas", podczas którego wybrano nowy Zarząd w składzie:

Przewodniczący - ks. Proboszcz Andrzej Jędrzejowski
Zastępca Przewodniczącego - Teresa Kowalczewska
Skarbnik - Katarzyna Kmiecik
Sekretarz - Agnieszka Maj - Skobelska 

29.05.2014 r. - Wybrano nowy Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas:

Przewodniczący -  ks. Proboszcz Andrzej Woch
Zastępca Przewodniczącego - Barbara Motyl
Skarbnik - Maria Chomont
Sekretarz - Eugenia Jeremicz

 

 


Strona główna  Historia  Galeria zdjęć  O Bieniowie  Wydarzenia