Klubo-kawiarnia.

W 1965 r., w pałacu powstaje klubokawiarnia, która znajduje się na pierwszym piętrze. Działalność klubu nie trwa długo, z powodu remontu szkoły, udostępniono świetlicę uczniom. We wrześniu 1966 r. ponowne otwarto świetlicę, którą opiekuje się K. Roszak. W świetlicy znajduje się czarno-biały telewizor, bodajże drugi w Bieniowie, więc wieczorami ludzie chętnie przychodzili oglądać filmy. Można było też pograć w szachy czy warcaby, lub po prostu napić się kawy czy herbaty.

W 1968 r. - świetlica, zostaje przeniesiona do budynku znajdującego się na przeciwko pałacu. Zaletą nowego pomieszczenia jest to, że nie sąsiaduje bezpośrednio z innymi pomieszczeniami mieszkalnymi.
Budynek należy do PGR, ale całe wyposażenie, wraz z sklepem, należy do RSW "Prasa - Książka - Ruch". Do powstałego Klubu "Ruchu" należały dwa pomieszczenia: sala na około 60 osób, pełniąca rolę świetlicy i przeznaczoną na działalność kulturalno - oświatową, oraz pomieszczenie na mały sklepik z zapleczem. Początkowo Klub "Ruch" prowadzi M. Zaleszczak, ale już rok później, klub przejmuje pani M. Kochanowska, która prowadzi go, aż do
1990 r.

Przy Klubie zostaje powołana Społeczna Rada Klubu, która miała za zadanie ożywić działalność klubu i zagospodarować czas wolny.


T. Kozaczyński, M. Kochanowska, A. Trzciński, S. Kozaczyński, M. Senyk....

A.Ślęczka, M. Kochanowska, A. Trzciński.

Rada Klubu liczyła 9 - 11 osób, ale trzon stanowiło grono tych ludzi, którzy pracowali razem przez cały czas istnienia klubu. Byli to: Kochanowska Maria, Senyk Michał, Trzciński Alojzy, Kozaczyński Stanisław, Czuba Józef, Ślęczka Aleksander, Kowalczewska Teresa, Łachut Jolanta, Kochanowska Barbara.
Byli to działacze z prawdziwego zdarzenia, którym sprawy kultury leżały na sercu, którzy nie skąpili swego prywatnego czasu i energii. Odznaczali się pasją i zaangażowaniem, byli odpowiedzialni za społeczne dobro i godnie reprezentowali klub na forum powiatu, województwa i kraju.

Bieniów to wieś rolnicza, a jak wiadomo czasem rolnika rządzą obowiązki wynikające z kalendarza prac polowych. Społeczna Rada Klubu była świadoma tej specyfice i dlatego program intensywnej działalności kulturalno-oświatowej obejmował okres od 15 października do 1 czerwca. W okresie tym mieszkańcy dysponowali większą ilością czasu i mogli uczestniczyć w wielu imprezach, w różnych formach pracy organizowanych w klubie „dla każdego coś miłego". Do najbardziej znanych i cyklicznych, które weszły na stałe do kalendarza imprez kulturalno-oświatowych należały: „Dzień Kobiet", "Dzień Matki", „Dzień Dziecka", „Dzień Działacza Kultury", „Andrzejki", „Spotkania Noworoczne".

Bardzo aktywnie działały kółka zainteresowań, które zostały utworzone przy klubie i prowadzone były przez członków Społecznej Rady Klubu.
Do najbardziej znaczących należało: koło recytatorskie, muzyczne, plastyczne, fotograficzne.
W związku z prowadzoną przez Klub działalnością potrzebne były fundusze, aby je zdobyć organizowano tzw. „zabawy dochodowe”. Zyski przeznaczano na działalność Klubu.

W kole muzycznym, którym opiekował się Stanisław Kozaczyński, działały zespoły muzyczne.
Pierwszy powstał 10 października 1968 roku, angielską nazwę szybko zmieniono na „Sami Swoi".  W zespole grali: Stanisław Kozaczyński (założyciel i kierownik zespołu),  Andrzej Kończal, Wiesław Zaleszczak, Jan Dziwiński, M. Cydzik, Tadeusz Kozaczyński.


J. Dziwiński, M. Cydzik, S. Kozaczyński, J. Czuba.

1969 r. - Stanisław Kozaczyński, założyciel zespołu.

Andrzej Kończal i Jan Dziwiński.

W roku 1970 powstaje młodzieżowy zespół muzyczny, który prowadzony jest przez nauczyciela muzyki szkoły podstawowej w Bieniowie - Stanisława Kozaczyńskiego.


Od lewej: A. Muła, W. Dziwińska, J. Januszewska, J. Jeremicz, A. Januszewski, S. Łęcki.

W 1984 r. powstał zespół śpiewaczy, który później przyjął nazwę "Chór Żeński Bez Kapeli".

Około 1990 r. - "Chór Żeński Bez Kapeli" podczas dożynek, które odbyły się w świetlicy w Bieniowie.

Na początku lat 80' powstaje następny zespół młodzieżowy.


1986 r. - wokalistka Małgorzata Żak.

1986 r. - Zbyszek Ślęczka i Jacek  Kizło

Zespoły brał udział w wielu przeglądach i konkursach organizowanych w województwie zielonogórskim.


1970 r. - dla zespołu "Sami Swoi"

1974 r. - dla zespołu muzycznego, za zajęcie III miejsca

1975 r. - wojewódzki przegląd zespołów.

Kółko plastyczne prowadzone było przez Alojzego Trzcińskiego, który był etatowym plastykiem w klubie. Wszystkie napisy, wystawy i plakaty były wykonane przez „Alka".
W sekcji prowadzono zajęcia między innymi z rzeźby.


Alojzy Trzciński

Płaskorzeźby w korze.

Płaskorzeźby w drewnie.

Sekcja brała udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Plastyka wokół nas". W edycji w 1977 roku sekcja plastyczna zajęła II miejsce na szczeblu województwa i w nagrodę klub otrzymał telewizor do odbioru programów w kolorze.


1977 r. - ogólnopolski konkurs - "Plastyka wokół nas"

1977 r.- za zajęcie II miejsca - telewizor kolorowy.

Do najliczniejszej należała sekcja recytatorska, była prowadzona przez bibliotekarkę -Teresę Kowalczewską. W planach sekcji były recytacje wierszy na imprezach klubowych i wiejskich z okazji różnych rocznic, oraz udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez różne instytucje.


1977 r. - występ z okazji Dnia Matki w świetlicy wiejskiej.

Wręczenie nagrody za udział w konkursie.

W ramach sekcji został zorganizowany zespół teatralny tzw. „Teatr przy kawie", była to nowa forma programów artystycznych. Określenie to należy rozumieć bardzo umownie, gdyż „teatry" te dysponowały bardzo skromnymi środkami technicznymi (światło, dźwięk, oprawa plastyczne). W pierwszej fazie działalności tej formy uczestnicy „grali" na siedząco przy stolikach. Bardzo ważne w formie „Teatru przy kawie" był ukazany temat, problem, który miał sprowokować do dyskusji widzów, odbiorców zaraz po zakończeniu spektaklu. Im bardziej ożywiona dyskusja, tym lepsze powodzenie „teatru". W założeniach „Teatru przy kawie" była popularyzacja polskiej literatury współczesnej, rozwijanie czytelnictwa, zachęcenie do sięgnięcia po bieżącą twórczość pisarzy oraz publicystykę. Scenariusz do „Teatru przy kawie" tworzony był w oparciu o polską literaturę współczesną lub w oparciu o ciekawy artykuł w czasopiśmie. Przedstawiany był problem, który nie został wyjaśniony do końca i publiczność obecna na spektaklu zostawała „zmuszona" do dopowiedzenie tego sobie w formie ożywionej wspólnej dyskusji lub indywidualnie doczytanie sobie w książce lub w czasopiśmie.
Zespół brał udział w przeglądach i konkursach. Do najbardziej ciekawych spektakli należały: „Chwila, w której świat stawał na głowie", "Co masz na swoja obronę, Iwono", "Dziwny jest ten świat", „Ich dwoje", „Miłość poezji".
Zespół otrzymywał wiele dyplomów i wyróżnień. Działał od roku 1978 do 1986.


1981 r.- Klenica - II miejsce

1981 r. - artykuł w Gazecie Zielonogórskiej. "Teatr przy kawie"
w Bieniowie zajął II miejsce (I miejsca nie przyznano).
Teatr zakwalifikował się do przeglądu międzywojewódzkiego
w Świebodzinie, oraz otrzymał nagrodę w wysokości 12 tys. zł.
W sztuce "Co masz na soją obronę Iwono?" wystąpili:
M. Gwóźdź, G. Pietrucka, M. Kaźmierczak, W. Ojcowicz
oraz T. Kowalczewska i M. Kochanowska.
 

1981 r. - Świebodzin

1983 r. - Klenica

1978 r. - Żary - III miejsce.

1986 r. - Kożuchów.

Sekcja recytatorska organizowała również wspólne wieczory poezji, przeglądy nowości wydawniczych.

Oprócz działalności artystycznej w klubie prowadzona była działalność oświatowa. W ramach tej działalności organizowane były wystawki i gazetki z różnych okazji: Dni nauki i techniki ZSRR, Luty - miesiąc książki rolniczej, Człowiek - Świat - Polityka, wystawa książek o tematyce społeczno - politycznej.


Luty - miesiąc książki rolniczej.

Człowiek - świat - polityka.

W Klubie organizowano imprezy dla najmłodszych. Były to bale maskowe lub bale przebierańców, oraz konkursy plastyczne np. „Ilustracje do mojej ulubionej bajki".


Bal karnawałowy.

Konkurs plastyczny.

Akademie z okazji: 1 maja, Dnia Zwycięstwa, oraz kolejnej rocznicy Ludowego Wojska Polskiego.


34-rocznica LWP.

Dzień zwycięstwa 1978 r.

Bale karnawałowe, "Andrzejki", potańcówki i zabawy dla młodzieży.


Ok. 1979 r. - zabawa

Karnawał 1976.

01.03.1981 r. - bal przebierańców.

20.04.1987 r. - zabawa

W 1976 r. prowadzone były zajęcia "Szkoły Zdrowia", które prowadzi między innymi dr Jan Czerwiecki.


1976 r. - uczestnicy "Szkoły Zdrowia"

1976 r. - "Szkoła Zdrowia"

Prezentowano wystawy rękodzieła artystycznego.

Organizowano różnego rodzaju konkursy, np. turnieje szachowe, "O Puchar Kierownika PGR-u".


T. Sobol i A. Ślęczka w jednym z turniejów szachowych
 o Puchar Kierownika PGR-u.

Na zdjęciu obok F. Ostroga - zwycięzca jednego z turniejów.

Nie sposób wymienić wszystkich imprez, które organizowane były w Klubie.
Za całokształt działalności kulturalno-oświatowej Społeczna Rada Klubu w Bieniowie otrzymała wiele dyplomów i wyróżnień.


Wykaz konkursów realizowanych przez Bibliotekę wspólnie z Klubem „RUCH":

„Na najlepszy klub wiejskiej  Ziemi Lubuskiej" - konkurs wojewódzki, klub otrzymał I miejsce w kategorii klubów "Ruch",1971.
„Plastyka wokół nas" - 1971, klub zajął II miejsce na szczeblu woj. zielonogórskiego.
„Spotkajmy się w klubie"- konkurs wojewódzki organizowany przez ZW ZSMW 1978, Klub zajął I miejsce.
„Wiedza umacnia przyjaźń" - konkurs ogólnopolski 1979. Na szczeblu wojewódzkim Klub zajął I miejsce.
„Złota dziesiątka"- konkurs ogólnopolski 1980 - 1981. Konkurs miał na celu upowszechnianie książki i prasy w Klubie. Klub znalazł się w dziesiątce finalistów. Nagroda - wyjazd kierownika biblioteki na Węgry.
Przegląd małych form teatralnych 21 - 22 marzec 1981. W kategorii "Teatru przy kawie" na przeglądzie wojewódzkim Klub otrzymał II miejsce.

W latach 1974 -75 klub przez 14 miesięcy był nieczynny, z powodu remontu kapitalnego.

"Klub Ruch" został zlikwidowany w 1990 r.

W sierpniu 1990 r. powstaje Środowiskowy Ośrodek Kultury w Bieniowie, którego kierownikiem zostaje Kazimiera Mirzyńska.
W korespondencji Rady Sołeckiej przewija się nazwa Wiejski Ośrodek Kultury. W ŚOK istnieje Klub Seniora, chór żeński, sekcja plastyczna. W planach były kursy języków obcych.
Ośrodek istnieje do końca 1991 r.

W następnych latach pomieszczenie jest dzierżawione przez osobę prywatną, a sala sporadycznie jest wykorzystywane przez Radę Sołecką.

                      Klub "Ruch" był swoistym "Bieniowskim Domem Kultury", ważnym elementem w historii wsi. Działalność klubu miała wartości kształcące i wychowawcze, ale najważniejszym celem była integracja środowiska oraz zagospodarowanie czasu wolnego z pożytkiem dla nas wszystkich.


Ok. 1967- K. Roszak, M. Kochanowska...

M. Kochanowska - za ladą.

W sklepiku.

Ok. 1971 r. - choinka.

Ok. 1975 r.

Ok. 1975 r.

1975 r. - Gminne Dożynki w Bieniowie.

W klubie.

1974 r. - remont klubu.

26.05.1977 r. - występ z okazji Dnia Matki.

Dzień Matki w sali kina.

1977 r. - Dzień Matki.

1978 r. - w klubie.

Impreza z okazji rocznicy LWP.

34 rocznica LWP.

Ok. 1976 r. - Dzień Matki.

12.03.1978 r. - Klubowy Wieczór Wydarzeń.

12.03.1978 r. - "Zyga" podkłada muzykę.

09.01.1972 r. - kulig.

Ok. 1974 r.

1978 r.

01.05.1978 r.

Ok. 1978 r.

1981 r. - Jury .

Występ w Klubie.

Ok. 1980 r. - "Teatr Przy Kawie".

Skład, rozkład zajęć i dyżury Rady Klubu.

Dyplomy i puchary.

Bieniów w obiektywie.


mk, TK.

Działalność Klubu we wspomnieniach M. Kochanowskiej.

źródło:
             - Kronika Rady Klubu,
             - wspomnienia byłych i obecnych mieszkańców Bieniowa.
             - fotografie z Kroniki Rady Klubu oraz zbiorów prywatnych.
             - protokóły Rady Sołeckiej.

Strona główna