Gdzie bawiono się przed wojną
Gospody w Benau

                         Mieszkańcy przedwojennego Bieniowa mieli gdzie się najeść, zabawić czy miło spełnić czas.
Do dyspozycji mieszkańców był Bufet Dworcowy, Gospody: Schulz, Apel i Erber oraz sezonowo Szynk
Hölker'a.
Bardzo często gospody były wynajmowane przez różne organizacje i kluby.

               

Bahnhofswirtschaft - Bufet Dworcowy

Jak sama nazwa wskazuje znajdował się na stacji kolejowej. Korzystali z niego podróżujący i pracujący na kolei oraz mieszkańcy.
Po wojnie w tym samym miejscu znajdował się bar, który był czynny do lat 60'.

Wnętrze poczekalni a zarazem restauracji dworcowej w 1929 r.
Wnętrze bufetu dworcowego w 1939 r.
 
Gasthof Käppels - Zajazd - Gospoda Käppela

Gospoda Käppela znajdowała się przy przystanku kolejowym Bieniów Górny przy Oberdorfsraße 55. Właścicielem był Ernst Käppel, później Willy Käppel. Około 1928 r. gospodę prowadził Willy Pachaly, ale nazwa gospody się nie zmieniła.

1905 r. Gasthof Käppels - widać salę restauracyjna,
oraz salę teatralno-koncertową.
1910 r. Przystanek kolejowy Bieniów Górny.
W głębi po prawej str. Gospoda
Käppela
 
Gasthof Weidmannsheil R. Erber - Gospoda "Darz Bór" Reinhold Erber

Około 1934 r. Gospodę Käppela  przejął Reinhold Erber zmieniając też jej nazwę. Z opisu pod zdjęciem wynika, że mogła to być gospoda myśliwska. Gospoda przetrwała walki, po wojnie odbywały się tu nawet zabawy, ale w końcu została rozebrana a cegły wysłane na "odbudowę Warszawy".

Pocztówka z 1940 r. - Gospoda i przystanek kolejowy Bieniów Górny.
   
Gasthof Schulz - gospoda

Znajdowała się w centrum Benau, przy Sorauersraße 19.
W 1905 r. właścicielem jest Gustaw Schulz, około 1920 r. gospodę przejmuje Max Schulz.
W miejscu gospody znajduje się teraz nasza świetlica wiejska. Po wojnie w różnych pomieszczeniach znajdował się: sklep spożywczy, biblioteka, posterunek milicji, ośrodek zdrowia, poczta i kino.

Pocztówka z  1905 r. - Gospoda Gustaw Schulz.
   
Gastwirtschaft Max Apel - gospoda, restauracja

Gospoda znajdowała się na Niederdorfstraße 78. Wiadomo też, że wyświetlano tu filmy. W czasie wojny gospoda została zniszczona, mieszkańcy wspominają, że w ruinach znajdowały się taśmy filmowe.

Około 1920 r. - Sala koncertowo-balowa, sala restauracyjna
 
Schankraum  Bad Paul Hölker - szynk, karczma

Znajdował się na zachodnim skraju Bieniowa, przy kąpielisku.

Więcej informacji o karczmie Paula Hölkera na tej stronie.
 
Gastwirtschaft v. Louis Martin - gospoda, oberża

Przed wojną, w obecnym obszarze Bieniowa znajdowała się jeszcze jedna gospoda, przy ul. Dolnej 62.
Teren ten należał do Friedersdorf, w tym czasie miejscowości rozgraniczała Szyszyna.

Początek XX w. Widok od strony drogi z Łukaw, Surowej.
 

Reklamy
 

23.07.1923 r. klub kręglarski zaprasza:
14 - kręgle, od 18 tańce.
19.08.1923 r. kolejarze z Bieniowa zapraszają
do Gospody M. Schulz'a na "Letnią zabawę".
14.06.1925 r. klub cyklistów "Germania" zaprasza
do gospody Schulz'a.
11 i 12.11.1923 r. w jednym terminie  na Karnawał zapraszają gospody: Apels, Schulz i Käppel.

11.11.1928 r. Bufet Dworcowy zaprasza na
koncert.
27.09.1925 r. Max Schulz zaprasza na zabawę
 do odnowionej sali.
  18.11.1928 r. Willy Pachaly zaprasza do gospody
Käppels'a .
 


29.12.1928 r. Max Apel zaprasza na Sylwestra.


29.12.1928 r. Max Schulz zaprasza na Sylwestra
5.12.1928 r. Bieniów Górny zaprasza na "Świniobicie"   .
 

 


23.02.1930 r. Apel's Sall zaprasza na
Festyn Piwa i Bal.

11.01.1930 r. Klub rowerowy "All Heil" zaprasza
do Gospody Max Apel na Bal Maskowy
  2.03.1930 r. klub sportowy zaprasza do zimowej
 zabawy, oraz teatr i pokaz gimnastyczny.
 

 

 


28.11.1928 r. Bufet Dworcowy zaprasza na wieczór pożegnalny.


4.03.1930 r. Zaproszenie do Gospody Apel's
 
    8.09.1934 r. zaproszenie na  Festyn Wina - Winobranie.
 


21.08.1938 r. Dożynki i Tańce w Gospodzie Apels.


16.04.1939 r. Gospoda Erber zaprasza na Święto Wiosny i Bilard.
23.12.1935 r. Apels Sall zaprasza do kina
 na film  "Młyn w Czarnym Lesie".
   
 

 

10 i 11.11.1935 r. w jednym terminie na Kirmesfeier zapraszają gospody: Apels, Schulz, Erber i Bufet Dworcowy.

 

 

źródło:
        - Sorauer Tageblatt

 


Strona Główna

 Copyright © 2004-2016  bieniow.strefa.pl/mk. Wszelkie prawa zastrzeżone.