Strzelnice w Bieniowie
 

W przedwojennym Benau znajdowały się 2 strzelnice. 
Pierwsza znajdowała się w odległości około 1.5 km od zabudowań, przy obecnej drodze powiatowej 1119F, tj. kamiennej drogi do Złotnika. Powstała najprawdopodobniej w latach 30' XX wieku. Na mapie z 1927 r. nie ma jeszcze zaznaczonej strzelnicy. Długość strzelnicy to ok. 150 m, od pozycji strzeleckiej w okopie do celu to około 100 m. Na końcu znajdował się podziemny bunkier dla obsługi strzelnicy. Wzdłuż strzelnicy jest dość niski wał.
Po wojnie do lat 50' strzelnica wykorzystywana była przez oddziały Służba Polsce, które ćwiczyły tutaj strzelanie z kbks-u. 
Obecnie teren jest zarośnięty i trudno dostępny.             

 

Mapa z 1927 r. - nie zaznaczona strzelnica.

1942 r. - widoczna strzelnica na mapie.

Strzelnica równolegle do drogi.

Stanowisko strzeleckie w postawie stojącej. (2014 r.)

Zejście do schronu przy kulochwycie. (2014 r.)

Przysypany schron obsługi. (2017 r.)

Widok zarośniętej strzelnicy. (2017 r.)

Widoczny kulochwyt. (2017 r.)


 

Druga, mniejsza strzelnica znajdowała się w odległości około 500 m od zabudowań, przy ulicy Górnej, niedaleko wiaduktu kolejowego, przy drodze prowadzącej z Bieniowa Górnego do Włostowa.
Na przedwojennych mapach Benau z 1942 r. nie ma zaznaczonej tej strzelnicy.
Strzelnica o długości około 80 m po wojnie raczej nie była wykorzystywana. W 2018 r. podczas prac archeologicznych stowarzyszenia Pomost, odnaleziono w strzelnicy szczątki żołnierzy niemieckich.
 

Mapa 4257 Christianstadt z 1942 r.

Mapa współczesna - widoczny zarys strzelnicy.

Widok na strzelnicę (2019 r.)

Dość niski wał (2019 r.)

Kulochwyt, z lewej strony schron (2019 r.)

Przy kulochwycie schron dla obsługi (2019 r.)

23.04.2018 r.
Ostatnia aktualizacja 14.03.2019 r.

foto: mk

 

 

Strona główna