Poczta w Bieniowie

 

               Pierwsze informacje o poczcie znajdujemy w artykule Reinholda Laurischa "Poczta w Żarach", który ukazał się w Unsere Heimat dodatku do Sorauer Tageblatt w dniu 01.09.1938 r. W rozdziale "O tworzeniu instytucji wiejskich listonoszy" przytacza on fragment wcześniejszego artykułu z Tygodnika Żarskiego (Sorauer Wochenblatt) nr 18 z 1842 roku, w którym znajduje się następująca informacja:     

   

"... Dla tutejszego obwodu pocztowego: Jego ekscelencja Naczelnik Poczty wydał następujące polecenie w celu szybkiego i bezpiecznego dostarczania listów itd.: zatrudniony jako listonosz -  posłaniec Gierach od 02.maja tego roku doręcza wszystkie przychodzące pocztą listy oraz paczki o wadze do 8 funtów (około 4 kg). Za opłatą 1 grosz srebrny za listy i rzeczy  do 16 Loth (dawna niemiecka jednostka wagi 1 Loth to około 14.6 grama) oraz za 2 srebrne grosze za to samo powyżej 16 Loth. Wiejski doręczyciel listów przejmuje również dostarczanie listów i paczek z jednej wsi do następnej, jeśli takowe znajdują się między bliżej położoną trasą, lub do Żar celem oddania w urzędzie pocztowym celem doręczenia lub dalszego transportu, za co obowiązuje następująca taksa...

Doręczanie przesyłek odbywa się:
W poniedziałki do Lubomyśla, Złotnika, Bieniowa, Biedrzychowic, Łukaw, Lubanic, Drożkowa oraz Grabika...
W czwartek do Surowej, Bieniowa, Biedrzychowic, Łukaw, Lubanic, Drożkowa oraz Grabika...

Sorau, dnia 23 kwietnia 1842 r..."

Jak widać w 1842 r. listonosz przyjeżdżał do Benau 2 razy w tygodniu: W poniedziałki i czwartki.

Z czasem intensywność dostarczania listów się zwiększała więc zaczęły powstawać nowe urzędy pocztowe.
W 1872 r. wybudowano pocztę w Benau, która mieściła się w Centrum przy Oberdorfstrasse 3. 

18.01.1873 r. ukazało się ogłoszenie Dyrektora Poczty Cesarskiej w Frankfurcie n/O, które informuje, że z dniem 1 lutego 1873 r. do powstałej Cesarskiej Agencji Pocztowej w Benau przypisane są następujące miejscowości: Gladisgorpe (Gorzupia) wieś i młyn, Klein Dobritsch (Dobruszów Mały), Dubrau (Dąbrowiec), Billendorf (Białowice), Jehsen (Jasiennik), Nissmenau (Włostów) wieś i cegielnia, Reinswalde (Złotnik) oraz Friedersdorf (Biedrzychowice Dolne).
Do poczty w Bieniowie należała też wieś Nimbsch (Bobrówka).
Listonoszem zostaje Grossmann.


 

W 1875 r. znajdujemy informację o nowo otwartym punkcie telegraficznym w Bieniowie.


15.05.1875 r. w związku z otwarciem nowego odcinka linii kolejowej Wrocław - Bieniów - Berlin, zostały utworzone kolejowe urzędy pocztowe, które wykorzystywane były do przewozu wszelkiego rodzaju przesyłek pocztowych. Poszczególne stacje na nowo otwartym odcinku, w tym Benau, zostały przydzielone poczcie kolejowej nr 4 w Berlinie. Z czasem można było nadać przesyłkę na odcinku Żary - Bieniów - Krzystkowice, a później: Żary - Bieniów - Zielona Góra.

W 1877 r. Poczta w Benau w spisie urzędów pocztowych III klasy podlegająca Dyrekcji we Frankfurcie n/O.

W książce pocztowej z lutego 1878 r. znajdujemy informację, że w Bieniowie znajduje się centrala telefoniczna.

W czasie działań wojennych budynek poczty został zniszczony.
Po wojnie początkowo poczta mieściła się przy ul Zielonogórskiej 16, później przeniesiono pocztę do budynku po dawnej poniemieckiej gospodzie przy ul. Zielonogórskiej 5.

Nie znamy nazwisk pierwszych naczelników poczty, w kolejnych latach byli to: Henryk Kozubski, Bronisław Skibiński, Felicja Szatkowska,  Krystyna Paplińska, Walentyna Szczepanek, Irena Stankiewicz, Krystyna Iwanków, Danuta Umińska.
Listonoszami byli między innymi: Stanisław Motyl, Bronisław Albert, Ludwik Krasowski.

W 1973 r. wprowadzono kody pocztowe, poczta w Bieniowie otrzymała kod 68 - 204.

Do lat 90' można było nadać przesyłki, w tym listy w kolejowym ambulansie pocztowym, bezpośrednio do pociągu.

Pocztę zlikwidowano pod koniec lat 90', powstaje punkt agencyjny w sklepie przy ul. Zielonogórskiej a później w sklepie przy ul. Dolnej.
W chwili obecnej w Bieniowie nie ma żadnego punktu pocztowego a obowiązuje kod pocztowy żarski 68-200.

 

mk

                       

Pieczątki poczty kolejowej na poszczególnych trasach.

Berlin - Breslau. 1914

Sommerfeld - Liegnitz. 1929

Sorau - Christianstadt. 1899

Sorau - Grunberg. 1907

Pocztówka przedstawiająca panoramę Bieniowa, gospodę, pocztę i stację.

1920 r. Plac Pocztowy. Budynek z lewej strony to poczta.

1892 r.

1892 r.

1875 r.

1881 r.

1881 r. - list rejestrowany

1890 r.

1896 r.

1897 r.

1901 r.

1903 r.

1905 r.

1910 r.

1916 r.

1919 r.

1929 r.

1934 r.

1937 r.

1941 r.

W tym budynku znajdowała się poczta tuż po wojnie.

Do lat 90' poczta mieściła się na parterze tego budynku.

1983 r. - poczta Bieniów

1983 r. - kolejowy ambulans pocztowy
nr 3 Żagań - Warszawa

2000 r. - agencja

2000 r. - agencja
   

Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, zdjęcia lub dokumenty na temat poczty w Bieniowie i chciałby się nimi podzielić, to poproszę o emaila na adres: bieniow@interia.pl

źródło:
- Handbuch für das Deutsche Reich Bearbeitet im Reichsamte des Innern. Berlin. 1877
- Verordnungs - und Anzeige-Blatt der Königl. Bayerischen Verkehrs - Anstalten: 1875
- Sorauer Tageblatt. Unsere Heimat. Nr 9. 1938.09.01
- Central - Blatt für das Deutsche Reich... Berlin. 1875
- Postbuch zum Gebrauch für das Publikum in Berlin. Luty 1878 r. Berlin.
- Amts - Blatt der Regierung zu Frankfurt a.d. Oder nr 4 z dnia 29.01.1873 r.
- Wspomnienia mieszkańców.

 

 

 

 


Strona główna