Piekarnia  

           W przedwojennym Bieniowie znajdowały się 3 piekarnie. Pierwsza mieściła się się w centrum wsi, była to piekarnia Franza Sandera.
Tuż za tym budynkiem znajdowała się piekarnia Hermanna Volanda, niestety budynek ten się nie zachował.
Przy Obersdorfstasse 98 była jeszcze piekarnia Rud. Jentscha, obecnie w budynku tym znajduje się mieszkanie prywatne.
Wiadomo, że większość gospodarzy miała piece chlebowe, gdzie wypiekała swój chleb.

W pierwszych latach po wojnie chleb wypiekali niemieccy piekarze a pierwszym kierownikiem został Feliks Nowak, który był szwagrem Wójta Bieniowa - Zydorowicza. Feliks Nowak był też, w tym czasie nauczycielem śpiewu w naszej szkole. Za chleb początkowo nie trzeba było płacić, wydawano go na kartki.
W 1947 r. z Bieniowa wyjeżdżają Niemcy, nie ma fachowców do pieczenia chleba, piekarnia zostaje zamknięta.
W 1948 r. do naszej miejscowości przyjeżdża Jan Olejnik z rodziną i przejmuje piekarnię. Prowadzi prywatną piekarnię do około 1953 r., gdy ta zostaje przejęta przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska".
Pan Olejnik zostaje kierownikiem, później obowiązki przejmuje Jan Jankowski a na koniec Józef Ostroga. W piekarni pracowali między innymi: Janusz Kozubski, Kazimierz Ostrowski, Józef Bronakowski i Leon Buczyński. Wypiekany chleb, jeszcze ciepły, trafiał bezpośrednio do sklepu.

Ostatecznie piekarnię zamknięto na przełomie lat 1971 - 1972.

W 1973 r. budynek po piekarni, przejmuje Biblioteka.
 


Przedwojenna piekarnia Franza Sandera

Ok. 1948 r. - pan Olejnik z rodzoną.

Ok. 1949 - rodzina Olejników.

1950 r. - ślub p. Kochanowskich, w tle piekarnia.

Ok. 1955 r.- Boże Ciało, w tle piekarnia Gminnej Spółdzielni.

Ok. 1970 r. - Piekarnia Bieniów nr 3

Józef Ostroga.

Wypiek chleba.

J. Kozubski, K. Ostrowski, J. Bronakowski i M. Ostroga.

Józef Ostroga.

Ok. 1970 r. - chleb dostarczano bezpośrednio do sklepu.

2008 r. - obecnie budynek biblioteki.

 

 

Podziękowanie dla państwa Kochanowskich i Ostrogów za udostępnienie zdjęć ze swoich archiwów.

 

mk

 


Strona główna