Rozbierają budynki Stacji Bieniów                

15 grudnia 2016 r. rozpoczęto rozbiórkę magazynu stacji kolejowej, dzień wcześniej rozebrano schronisko dla kolejarzy odcina drogowego z historycznym napisem "Kolejarze głosują 3 x Tak".

Na moje pisma, które wysłałem w imieniu mieszkańców do PKP, aby zapobiec dewastacji stacji, kolej odpowiedziała tak... zobacz zdjęcia.
Najpierw zburzono budynek schroniska dla kolejarzy odcinka drogowego, a dzień później zniszczono historyczny XIX w. magazyn.
Nikt nie raczył odpowiedzieć na pismo, nie powiadomiono Urzędu Gminy ani nas o rozbiórce.

mk


Schronisko w marcu 2016 r. widoczny napis na ścianie.

Stan obecny.
Tak wyglądała stacja w marcu tego roku.
 
A tak wygląda obecnie (15.12.2016 r.)
Stan na dzień 21.12.2016 r.
   

23.12.2016 r. przyszła odpowiedź z PKP, powołuje się ona na Decyzję Wojewody Lubuskiego nr 13/2016, w której jest zgoda na rozbiórkę rampy, magazynu ekspedycji i szaletów.

   

6 stycznia 2017 r. rozpoczęto rozbiórkę szaletów.

Stan na dzień 21.12.2016 r. Stan na dzień 08.01.2017 r.

 

                foto: mk

 

 


Strona Główna